Artykuły i porady

Mała spółdzielnia udzieli ulg na PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano 2017-04-11 08:04:00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby spółdzielnie socjalne mające mniej niż 25 pracowników mogły udzielać obniżeń we wpłatach na... czytaj więcej

Jak obniżyć wysokość wpłat na PFRON w 2017 r. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano 2017-03-30 08:03:00
Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w... czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

Komunikaty

Obowiązek przekazywania do PFRON sprawozdania finansowego przedsiębiorcy powiązanego

Dodano 2017-04-25 11:04:00
W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców pozostających w relacji powiązania z innymi przedsiębiorcami w sprawie obowiązku przekazywania sprawozdań...

PFRON: Nowy certyfikat PFRON dla Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w wersji on-line i off- line

Dodano 2017-03-28 08:03:00
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 marca 2017 r. przypominamy, iż użytkownicy logujący się do SODiR po 6 marca 2017 r. – zaraz po pierwszym zalogowaniu się...

PFRON: Druk sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu województwa o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON

Dodano 2017-03-28 08:03:00
W związku ze standaryzacją druków sprawozdań rzeczowo-finansowych wynikającą z procedur ISO, Departament ds. Finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dodano 2017-03-13 12:03:00
W dniu 10 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego obyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny...

Zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 stycznia 2017 r. a termin zapłaty na potrzeby ulg we wpłatach na PFRON

Dodano 2017-03-10 08:03:00
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz....