Artykuły i porady

Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano 2017-06-29 10:06:00
W lipcu 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na tzw. starych pracowników. W praktyce przepisy te mogą znaleźć... czytaj więcej

Typ przedsiębiorstwa na potrzeby PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano 2017-05-29 11:05:00
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Od... czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

Witam, czy pomoc indywidualna z pkt 11 lit m i n może być udzielona w formie pożyczki nieoprocentowanej?

Dodano 2017-08-03 02:08:47
Dzień dobry Zgodnie z przepisami rozporządzenia ZFRON par.4.1 "pomoc indywidualna, o której  mowa w par 2 .1.11 rozporządzenia może być udzielona jako pomoc... więcej

Witam pracownik niepełnosprawny zatrudniony jest w firmie wiele lat, w lipcu 2016 r. stracił grupę w 2017 r na nowo ją otrzymał. Czy musi rok pracować aby otrzymać dodatkowy urlop wynikający z ustawy o rehabilitacji?

Dodano 2017-07-11 07:07:19
Jeżeli osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraci status osoby niepełnosprawnej lub też zostanie zaliczona do lekkiego stopnia... więcej

Czy można sfinansować z ZFRON dostęp do Gofin( Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Poradnik VAT) i Lex dla pracowników niepełnosprawnych działu księgowości i kadr . Dziękuję i pozdrawiam

Dodano 2017-06-30 02:06:53
Dzień dobry Zgodnie z  par.2.1.1 rozp. ZFRON z tzw. dużego ZFRON można sfinansować wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przystosowanie jego... więcej

Komunikaty

PFRON: Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i składania wniosków o refundację Wn-U-G, Wn-U-A

Dodano 2017-07-21 09:07:00
Szanowni Państwo, przypominamy, iż począwszy od 01 lipca 2016 r. zmianie uległa treść art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

PFRON: Informacja o podziale środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2017

Dodano 2017-07-19 21:07:00
Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 54/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr...

PFRON: Zmiana w wykazywaniu obniżeń wpłat na PFRON

Dodano 2017-07-17 10:07:00
Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zgodnie z art.2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o...

MRPiPS: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Dodano 2017-07-12 12:07:00
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności...

PFRON: Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa oraz Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego

Dodano 2017-07-11 10:07:00
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26.04.2017 r. Fundusz ponownie informuje, iż odstępuje od wzywania beneficjentów do składania wraz z wnioskiem Wn-D...

PFRON: Zaproszenie na konsultacje społeczne programu „Za Życiem”

Dodano 2017-06-23 10:06:00
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Minister Krzysztof Michałkiewicz zaprasza do udziału w konferencjach regionalnych w ramach konsultacji...