Artykuły i porady

Jak potwierdzać niepełnosprawność pracownika. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano 2017-04-27 08:04:00
Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne bardzo ważne jest prawidłowe potwierdzanie niepełnosprawności pracownika oraz występowania u niego... czytaj więcej

Mała spółdzielnia udzieli ulg na PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano 2017-04-11 08:04:00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby spółdzielnie socjalne mające mniej niż 25 pracowników mogły udzielać obniżeń we wpłatach na... czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

Komunikaty

PFRON: Rok zmian – raport na temat działań PFRON

Dodano 2017-05-12 10:05:00
Przedstawiamy informację na temat działań, jakie w ostatnich 12 miesiącach zostały podjęte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON: Forma prawna we wniosku Wn-D i Wn-U-G

Dodano 2017-04-28 10:04:00
Informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. nastąpiło wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) trzyznakowych kodów szczególnej formy...

PFRON: Składanie sprawozdań finansowych za 2016 rok

Dodano 2017-04-27 11:04:00
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego”, należy dostarczyć do właściwego terytorialnie...

PFRON: Badanie sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej

Dodano 2017-04-27 11:04:00
Informujemy, że UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) potwierdził nowe stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące badania sytuacji ekonomicznej...

Obowiązek przekazywania do PFRON sprawozdania finansowego przedsiębiorcy powiązanego

Dodano 2017-04-25 11:04:00
W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców pozostających w relacji powiązania z innymi przedsiębiorcami w sprawie obowiązku przekazywania sprawozdań...

PFRON: Nowy certyfikat PFRON dla Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w wersji on-line i off- line

Dodano 2017-03-28 08:03:00
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 marca 2017 r. przypominamy, iż użytkownicy logujący się do SODiR po 6 marca 2017 r. – zaraz po pierwszym zalogowaniu się...