Artykuły i porady

Pokrycie wpłat na PFRON ulgami z tytułu zakupów nie może być całkowite. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano 2016-05-12 08:05:00
W związku z brakiem wymaganego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych nasz zakład dokonuje wysokich miesięcznych wpłat na PFRON. Chcielibyśmy je... czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwa powiązane

Dodano 2016-05-10 12:05:49
Definicje przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego oraz powiązanego określa przepis art. 3 ust. 1-3 Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca... więcej

Jak powinien zostać wyliczony wskaźnik do Wnd w pozycji 37, 38, 39, 40

Dodano 2016-04-12 01:04:19
Poniżej przesyłam szczegółową informacje.  W poz. 36 w dokumencie WN-D, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia... więcej

Komunikaty

Stanowisko POPON w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych - 13 maja 2016 Sulejów

Dodano 2016-05-25 08:05:00
Delegaci zebrani w dniu 13 maja 2016 r. w Sulejowie na Zwyczajnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków POPON mając na uwadze aktualną...

List od Prezesa Zarzadu PFRON - 25 lat ustawy o rehabilitacji

Dodano 2016-05-09 13:05:00
Szanowni Państwo, dziś mija 25 lat od uchwalenia przez Sejm RP pierwszego aktu prawnego określającego zasady pomocy Państwa dla Osób z Niepełnosprawnościami...

Skład Zarządu ZUS już pełny

Dodano 2016-05-05 11:05:00
Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powołała na dzisiejszym posiedzeniu dwóch nowych członków Zarządu. Dorota Bieniasz będzie odpowiadać za...

Poprawa sytuacji ZPCHr - projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dodano 2016-04-28 12:04:00
Dnia 27 kwietnia b.r. odbyło się posiedzenie Podkomisji Gospodarki i Rozwoju w sprawie rozpatrzenia Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo...