Artykuły i porady

Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano 2018-03-29 09:03:00
Jednym z ważnych działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest wspieranie ich przedsiębiorczości. Opłacanie obowiązkowych składek na... czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

jezeli pracownik w marcu przyniósł wniosek na dojazd do i z pracy czy możemy zaliczyć mu od stycznia .nadmieniam że osoba niepełnosprawna posiada stopień niepełnosprawności i pracuje od dawna .

Dodano 2018-04-16 12:04:40 NOWOŚĆ
Dzień Dobry Przepisy rozporządzenia ZFRON nie regulują szczegółowo kwestii poruszonej przez panią w pytaniu tzn czy udzielając pomocy idnywidualnej z zfron można się... więcej

Chciałabym zapytać czy możemy dofinansować do turnusu rehabilitacyjnego z PI z ZFRON jeżeli pracownik ten turnus odbędzie na terytorium innego państwa w tym przypadku Ukrainy?

Dodano 2018-02-14 02:02:19
Dzień dobry Zagadnienia związane z realizacją turnusów rehabilitacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie... więcej

Komunikaty

PFRON: Ankieta dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Dodano 2018-04-17 11:04:00
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli na przeprowadzenie analizy i diagnozy barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku...

PFRON: Aktualizacja sprawozdania dla województw

Dodano 2018-03-30 09:03:00
W związku z zalecaniami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi rozliczania środków wydatkowanych przez samorządy wojewódzkie na dofinansowanie kosztów obsługi...

Komunikat: POPON zwraca uwagę na zły projekt

Dodano 2018-03-29 09:03:00
Konsekwencje zmian mogą negatywnie wpłynąć na sytuacje pracodawców osób niepełnosprawnych, Przedstawiciele POPON na spotkaniu w BON przedstawili zagrożenia...

Stanowisko POPON do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano 2018-02-28 13:02:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na zgłoszony na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych w dniu 6...

PFRON: Uwaga ! Zmiana adresów e-mail do składania przez samorządy terytorialne wniosków o przekazanie środków PFRON i sprawozdań rzeczowo -finansowych

Dodano 2018-02-23 09:02:00
W ślad za pismami Prezesa Zarządu PFRON z dnia 13 lutego 2018 r. znak: DF.WRO.67.2018.w.IWR oraz DF.WRO.68.2018.w.IWR zamieszczamy wykaz adresów e-mail oraz...

POPON na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych

Dodano 2018-02-07 14:02:00
W dniu 6 lutego (wtorek) 2018 roku odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Głównym tematem obrad podkomisji było...