Artykuły i porady

Odwołania od decyzji na nowych zasadach. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano 2018-06-07 09:06:00
Zdaniem pracodawców zmiany w procedurze odwoławczej nie spowodują, że postępowania będą szybciej rozstrzygane niż dotychczas. Wątpią też, czy prezes... czytaj więcej

Ustalanie zatrudnienia przy rozliczeniach z PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano 2018-05-28 11:05:00
Pracodawcy na potrzeby sprawozdawczości oraz rozliczeń z PFRON zobowiązani są do ustalania miesięcznych stanów zatrudnienia oraz obliczania wskaźników... czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

jezeli pracownik w marcu przyniósł wniosek na dojazd do i z pracy czy możemy zaliczyć mu od stycznia .nadmieniam że osoba niepełnosprawna posiada stopień niepełnosprawności i pracuje od dawna .

Dodano 2018-04-16 12:04:40
Dzień Dobry Przepisy rozporządzenia ZFRON nie regulują szczegółowo kwestii poruszonej przez panią w pytaniu tzn czy udzielając pomocy idnywidualnej z zfron można się... więcej

Witam, czy jeżeli zapłacanę ze srodków ZFRON w ramach IPR za turnus rehabilatycyjny na podstawie proformy w 2018 r. a turnus odbedzie sie 2019 r. to czy wydetek jest uznany w 2018 roku czy 2019? To jest pytanie czysto hipotetyczne.

Dodano 2018-03-15 01:03:12
Dzień dobry Brany jest zawsze po uwagę termin dokonania wydatku (tj. termin w którym zostanie obciążony rachunek bankowy  ZFRON) a więc w Państwa hipotetycznym... więcej

Komunikaty

PFRON: Komunikat w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń

Dodano 2018-05-21 11:05:00
z uwagi na pojawiające się pytania, związane z prowadzonymi przez PFRON czynnościami sprawdzającymi wobec beneficjentów, korzystających z dofinansowań do...

Stanowisko POPON w sprawie blokady dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Dodano 2018-05-18 07:05:00
W związku z powtarzającymi się sygnałami od naszych Członków o trudnościach z otrzymaniem w ostatnim czasie dofinasowania do wynagrodzeń zatrudnionych...

Ważne - Komunikat POPON- Posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej- rozpatrzenie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji

Dodano 2018-05-16 11:05:00
Dziś w godzinach porannych odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, na którym rozpatrzono projekt nowelizacji...

PFRON: Nowy certyfikat PFRON dla Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w wersji on-line i off- line

Dodano 2018-05-11 09:05:00
Szanowni Państwo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ze względu na wygenerowanie nowego certyfikatu serwera wydającego...

PFRON: Ankieta dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Dodano 2018-04-17 11:04:00
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli na przeprowadzenie analizy i diagnozy barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku...

PFRON: Aktualizacja sprawozdania dla województw

Dodano 2018-03-30 09:03:00
W związku z zalecaniami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi rozliczania środków wydatkowanych przez samorządy wojewódzkie na dofinansowanie kosztów obsługi...