Aktualności

14.06.2019 - Gdańsk: Zapraszamy na szkolenie Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne? Teoria i praktyka. Przykłady rozstrzygnięć i wyroki sądów

Dodano: 2019-06-05 06:06:00

Zapraszamy na szkolenie

Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne?

Teoria i praktyka.

Przykłady rozstrzygnięć i wyroki sądów

 

Pracodawcy osób niepełnosprawnych coraz częściej spotykają się z różnego rodzaju problemami min. z żądaniem zwrotu czy też wstrzymywaniem dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Po ostatnich zmianach w ustawie o rehabilitacji… zmianie uległy zasady prowadzenia części postępowań administracyjnych. Do tej pory pracodawca, który nie zgadzał się z decyzją Prezesa PFRON składał odwołania do Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (MRPiPS) - obecnie służy mu jedynie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W praktyce oznacza to dużą zmianę w zakresie weryfikacji decyzji administracyjnych.

Wielu pracodawców spotka się również po raz pierwszy, ze względu na wcześniejsze zamykanie spraw na drodze postępowania odwoławczego przez Ministra, z koniecznością kierowania swoich spraw na drogę postępowania sądowego.

W związku z powyższym właściwym jest lepsze poznanie przez pracodawców swoich praw, zasad postępowania administracyjnego, sposobów wyrażania swoich stanowisk. Istotne jest również poznanie dorobku prawnego - licznych rozstrzygnięć i stanowisk, co może mieć znaczenie w formułowaniu wniosków, zarzutów czy argumentowaniu swoich racji.

Program szkolenia uwzględnia w szczególności postępowania oparte na przepisach ustawy o rehabilitacji… - prezentuje aktualne stanowiska, rozstrzygnięcia i wyroki w zakresie decyzji wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON. W trakcie szkolenia prezentowana będzie wiedza praktyczna, którą będzie można bezpośrednio wykorzystać we własnych postępowaniach, poparta licznymi przykładami, casusami i wskazówkami. Szkolenie obejmuje również część warsztatową, która będzie przygotowywać Państwa do konkretnych działań.

 

Po szkoleniu zdobędą Państwo niezbędna wiedzę z obszaru:

 • Zakresu spraw administracyjnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • Podstawowych zasady postępowania administracyjnego
 • Zasad tworzenia i redagowania pism w postępowaniu administracyjnym , terminów wynikającej z postępowania administracyjnego
 • Uprawnień stron postępowania i korzyści z korzystania z tych uprawnień
 • Wykorzystywania szczegółowych regulacji prawnych w argumentacji negującej rozstrzygnięcia decyzji
 • Najnowszych stanowisk, aktualnych rozstrzygnięć i wyroków w sprawach, w których Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzji
 • Sposobu przygotowywania i konstruowania skarg i pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi

 

 

Program szkolenia:

 1. Decyzje administracyjne wydawane przez Prezesa Zarządu PFRON
 2. Podstawowe zasady postępowania administracyjnego
 3. Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowym
 4. Zakres udziału strony w postępowaniu pierwszej instancji - prawa strony, możliwe działania
 5. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
 6. Różnice pomiędzy trybami wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i kierowania spraw na drogę postępowania sądowego - skutki wyboru trybu
 7. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - zakres, sposób formułowania
 8. Uprawnienia strony w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy
 9. Rozstrzygnięcia wydawane w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy i ich skutki
 10. Prawo do skargi do sądu
 11. Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi
 12. Koszty postępowań sądowych
 13. Sposób formułowania skargi do sądu
 14. Uprawnienia i obowiązki strony postępowań sądowych

 

Szkolenie poprowadzi:

Krzysztof Kosiński - wiceprezes zarządu POPON, prawnik, wieloletni dyrektor i zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, gdzie odpowiadał m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu odwołań od decyzji Prezesa Zarządu PFRON i wojewody. Praktyk, wykorzystujący 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i stosowania prawa we wspieraniu firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym zakresie toczących się postępowań administracyjnych..

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 14.05.2019 – Poznań
 • 21.05.2019 - Wrocław
 • 23.05.2019 – Kraków
 • 24.05.2019 – Rzeszów
 • 04.06.2019 – Warszawa
 • 12.06.2019 – Bydgoszcz
 • 14.06.2019 - Gdańsk

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 400 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 
biuro@bydgoszcz.popon.pl; uslugi@popon.pl
Fax (52) 348 63 20

Formularz zgłoszenia

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia