Aktualności

21 maja - Bydgoszcz: Zapraszamy na szkolenie: RODO u pracodawcy osób niepełnosprawnych

Dodano: 2018-05-14 13:05:00

Zapraszamy na szkolenie

Ochrona danych osobowych w świetle przepisów RODO u pracodawców osób niepełnosprawnych.

Nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku ze wdrożeniem RODO

 

Wymogi ochrony danych osobowych, w polskim systemie prawnym, nie są istotną rewolucją. Jednak Rozporządzenie Parlamentu Unii Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadza szereg istotnych zmian w prawie pracy. Dotyczą one w sposób szczególny zatrudniania osób niepełnosprawnych, których dane przetwarzane przez pracodawców, podlegają ponadprzeciętnej ochronie. Nowe regulacje wprowadzają również dotkliwe kary dla pracodawców, jak również pracowników, którzy w niewłaściwy sposób przetwarzają dane osobowe.

 

Proponowane szkolenie dedykowane jest pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

 

Program szkolenia

 1. Ochrona danych osobowych – podstawowe pojęcia.
 2. Omówienie nowelizowanych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych:
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Ustawa Kodeks pracy,
 1. Kategorie danych osobowych gromadzonych u pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne oraz zasady ich ochrony.
 2. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem danych o stanie zdrowia. Rodzaje sankcji finansowych i karnych dla pracodawców i pracowników naruszających przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Proces rekrutacji pracowników z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
 4. Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych u pracodawcy osób niepełnosprawnych:
 • podstawa prawna wdrażania Kodeksu i korzyści z niego płynące,
 • omówienie zasad Kodeksu,
 • dostosowanie Kodeksu do potrzeb indywidualnych pracodawcy
 1. Praktyczna ochrona danych osobowych u pracodawcy osób niepełnosprawnych:
 • procedury dokonywania analizy ryzyka,
 • monitorowanie i kontrolowanie procesów,
 • rodzaje zabezpieczeń i dostosowanie procesów,
 • wzory dokumentów do wykorzystania w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnością.
 1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące prowadzenia zakładu pracy chronionej, zakładu aktywności zawodowej w świetle RODO:
 • opieka medyczna w zakładzie i odpowiedzialność osobista osób świadczących opiekę medyczną za naruszenia ochrony danych osobowych,
 • administrowanie dokumentacją zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • zasady archiwizacji dokumentacji zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w świetle RODO.

 

 

Szkolenie poprowadzi:

Paweł Czapliński absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 21.05.2018 - Bydgoszcz

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 420 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 390zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 420zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83

biuro@bydgoszcz.popon.pl; uslugi@popon.pl

fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszeniowy

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia