Aktualności

24.09. 2018 – Gdańsk: Zapraszamy na szkolenie - Ulgi we płatach na PFRON – zmiany od 1.10.2018

Dodano: 2018-08-23 07:08:00

Zapraszamy na szkolenie

Ulgi we płatach na PFRON – zmiany od 1.10.2018

Zmiany w zasadach wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (zmiany wchodzą w życie z dniem 01.10.2018 r ) w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji …

 

Szkolenie skierowane jest osób zajmujących się sporządzaniem informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON u uprawnionych do udzielania ulg pracodawców. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze zmianami w zasadach sporządzania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, które wprowadza od dnia 1 października 2018 r. nowelizacja ustawy o rehabilitacji (…) z dnia 10 maja 2018r. Ćwiczenia praktyczne w ustalaniu wskaźników zatrudnienia oraz wypełnienie przykładowych formularzy informacji i deklaracji pozwolą na uporządkowanie i zaktualizowanie posiadanej już wiedzy w tym zakresie.

 

Program szkolenia

 1. Podmioty uprawnione do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON – nowe zasady ustalania wskaźnika zatrudnienia uprawniającego do udzielania ulg:
  1. Ogólne zasady ustalania wskaźników zatrudnienia na podstawie art.. 2a i art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (…);
  2. Zasady sporządzania informacji INF-1;
  3. Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ;
  4. Ćwiczenia;
 2. Zasady ustalania wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON:
  1. Ogólne zasady obliczania wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON;
  2. Wyliczenie wskaźników zatrudnienia na potrzeby ustalania wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON;
  3. Wyliczenie wskaźników wynagrodzeń osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  4. Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy z dnia 10 maja 2018 r. - ograniczenie ulgi do 50% wartości faktury netto;
  5. Ćwiczenia;
 3. Zasady sporządzania informacji INF-U oraz terminy przekazywania informacji o kwocie obniżenia klientom i PFRON:
  1. Zasady przekazywania klientom informacji o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat - wzór informacji ;
  2. Zasady przekazywania informacji o możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat oraz możliwości odwołania tego oświadczenia - wzory oświadczeń;
  3. Terminy wystawiania i przekazywania informacji o kwocie obniżenia wpłat oraz oświadczeń i informacji;
  4. Ćwiczenia - sporządzanie informacji;
 4. Obowiązki pracodawców związane z wystawianiem informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRPN – zasady prowadzenia ewidencji;
 5. Sytuacje problematyczne związane z wystawianiem informacji o kwocie wpłat na PFRON:
  1. Jednostki organizacyjne;
  2. Przedmiot sprzedaży;
  3. Wykonawcy usługi lub produkcji, podwykonawcy;
  4. Terminy zapłaty;
 6. Kary z tytułu uchybień i nieprawidłowości przy sporządzaniu informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON;
 7. Omówienie projektów rozporządzeń wykonawczych;
 8. Omówienie pozostałych zmian wynikających z uchwalenia ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (m. in: jednoinstancyjność w PFRON, refundacja składek ZUS) ;
 9. Wypełnienie druków i informacji: INF-1, Dek-I-0, DEK II-a, INF-U;
 10. Pytania i odpowiedzi.

 

Szkolenie poprowadzi:

Adam Hadław - absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku ekonomia i zarządzanie, Podyplomowych Studiów „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz „Audyt wewnętrzny” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Studiów Podyplomowych "Zarządzanie i finansami firmy" w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Podyplomowych Studiów z doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ukończył Studium Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg kursów i szkoleń zawodowych, między innymi z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomocy publicznej. Długoletni pracownik zakładu pracy chronionej oraz POPON, gdzie zajmował się problematyką rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jako praktyk zajmuje się problemami pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ekspert oraz autor wielu publikacji dotyczących systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych. Posiada bardzo duże doświadczenie trenerskie i szkoleniowe

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 24.09. 2018 – Gdańsk

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 400 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450zł netto plus 23 % VAT za os.)

 

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

 • P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pl; uslugi@popon.pl
 • fax (52) 348 63 20

Formularz zgłoszeniowy

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia