Aktualności

25.06.2019- Gdańsk: Zapraszamy na szkolenie - Nowe obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Omówienie nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji (…) w związku z przyjętą ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz pozostałych przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Dodano: 2019-06-14 06:06:00

Zapraszamy na szkolenie

Nowe obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Omówienie nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji (…) w związku z przyjętą ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz pozostałych przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 

Uchwalona w lutym bieżącego roku Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO niebawem zacznie obowiązywać w krajowym porządku prawnym. Jej zapisy wprowadzają istotne zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Kodeksie pracy. Jak pokazuje doświadczenie ostatnich tygodni, stosowanie RODO faktycznie prowadzi do nakładania na pracodawców dotkliwych sankcji.

Najnowsze zmiany korespondują z nowymi obowiązkami w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jakie nałożył na pracodawców od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca.

Zapraszam do udziału w szkoleniu, podczas którego przedstawimy istotne dla pracodawców zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w związku z nowymi obowiązkami dotyczącymi ochrony danych. Omówimy również ważne zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, które radykalnie modyfikują sposób pracy służb kadrowych, nie tylko w przedsiębiorstwach zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Proponowane szkolenie dedykowane jest pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, w tym zarówno rynku otwartego, jak i chronionego.

 

Program szkolenia

Część I. Ochrona danych osobowych:

 1. Ochrona danych osobowych – wprowadzenie:
 • ogólne obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • tryb dokonywania analizy ryzyka ochrony danych,
 • zakres i forma odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych,
 • powierzanie danych osobowych – kiedy konieczna jest umowa,
 • wzory dokumentów do wykorzystania w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnością.
 1. Aktualne zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie ochrony danych osobowych:
 • podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • obowiązek zapewnia odpowiednich środków służących ochronie interesu lub podstawowych praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
 • pozostałe nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych o niepełnosprawności.
 1. Aktualne zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie ochrony danych osobowych:
 • nowe zasady prowadzenia rekrutacji, w tym osób niepełnosprawnych,
 • zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • pozostałe zmiany, skutkujące nowymi obowiązkami pracodawców.
 1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące prowadzenia zakładu pracy chronionej, zakładu aktywności zawodowej w świetle RODO:
 • opieka medyczna w zakładzie i odpowiedzialność osobista osób świadczących opiekę medyczną za naruszenia ochrony danych osobowych,
 • administrowanie dokumentacją zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • zasady archiwizacji dokumentacji zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w świetle RODO.

 

Część II. Dokumentacja pracownicza:

 1. Zasady tworzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
 2. Digitalizacji akt osobowych a dalsze prowadzenie dokumentacji materialnej.
 3. Szczegółowe zasady prowadzenia teczki personalnej materialnej i elektronicznej.
 4. Bieżące postępowanie z nową dokumentacją pracowniczą.
 5. Tryb udostępniania akt osobowych pracownika.
 6. Błędy w zakresie obsługi akt osobowych pracowników.

 

Szkolenie prowadzi:

Paweł Czapliński - absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 27.05.2019- Bydgoszcz
 • 28.05.2019 - Warszawa
 • 03.06.2019- Rzeszów
 • 04.06.2019 - Kraków
 • 13.06.2019- Poznań
 • 14.06.2019 -Wrocław
 • 25.06.2019- Gdańsk

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 400 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 
biuro@bydgoszcz.popon.pl; uslugi@popon.pl
Fax (52) 348 63 20

Formularz zgłoszenia

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia