Aktualności

Szkolenie: 13 grudnia – Poznań: Wpłaty obowiązkowe na PFRON. Zasady korzystania z ulg we wpłatach na PFRON. Prawidłowe sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON. Najnowsze zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON

Dodano: 2017-12-07 07:12:00

Zapraszamy na szkolenie

Wpłaty obowiązkowe na PFRON.

Zasady korzystania z ulg we wpłatach na PFRON.

Prawidłowe sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON.

Najnowsze zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

 

Szkolenie skierowane jest do pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON a także do firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu obliczania wskaźników zatrudnienia, prawidłowego obliczania wpłat na PFRON a także możliwości obniżenia ich wysokości za pomocą tzw. ulg. Na szkoleniu mówione zostaną zasady udzielania i obliczania wysokości ulg we wpłatach na PFRON.

Szkolenie zostanie poszerzone o informacje na temat najnowszych propozycji zmian w przepisach dotyczących udzielania ulg na PFRON.

 

Program szkolenia:

 1. Podmioty zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Podstawowe pojęcia i definicje.
 2. Dokumenty potwierdzające stopień oraz rodzaj niepełnosprawności - organy wydające orzeczenia o niepełnosprawności, prawidłowa interpretacja orzeczeń.
 3. Prawidłowe ustalanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 4. Zasady ustalenia wysokości wpłaty obowiązkowej na PFRON.
 5. Możliwości obniżania wysokości wpłat obowiązkowych na PFRON:
  1. Obniżane ustawowego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  2. Wykorzystanie ulg we wpłatach na PFRON.
 6. Podstawy prawne nabywania ulg i obniżania wpłat obowiązkowych na PFRON – stan obecny.
  1. Podmioty uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.
  2. Zasady udzielania informacji o wysokości obniżenia wpłaty na PFRON.
  3. Warunki wykorzystania ulg do obniżenia wpłat na PFRON.
 7. Propozycje zmian w ustawie o rehabilitacji (...) Dotyczące zasad udzielania i obliczania wysokości ulg – projekt z 29 września 2017 r.
 8. Ćwiczenia praktyczne:
  1. Wyliczanie wskaźników zatrudnienia;
  2. Wyliczanie wysokości wpłaty obowiązkowej na PFRON;
  3. Wypełnianie formularzy INF- 1 i DEK–I-0
  4. Sporządzenie informacji o kwocie obniżenia wpłaty INF-U.
 9. Pytania i odpowiedzi.

 

Szkolenie poprowadzi:

Adam Hadław - Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku ekonomia i zarządzanie, Podyplomowego Studium „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Studiów Podyplomowych "Zarządzanie i finansami firmy" w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Podyplomowych Studiów z doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ukończył Studium Doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg kursów i szkoleń zawodowych, między innymi z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomocy publicznej. Długoletni pracownik zakładu pracy chronionej, gdzie zajmował się problematyką rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie. Jako praktyk zajmuje się problemami pracodawców osób niepełnosprawnych współtworząc serwis EkspertPOPON.pl oraz doradza pracodawcom osób niepełnosprawnych.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00 – 16:00 w następujących miastach:

13 grudnia – Poznań

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 420 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 390zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 420zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pl ; uslugi@popon.pl

fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszenia

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia