Aktualności

Szkolenie: 17.11.2017 -Wrocław: Kontrola pracodawcy osób niepełnosprawnych. Kontrola w zpchr lub byłym zpchr w zakresie: SOD, ZFRON, DEK, INF i innych form wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Uczestniczenie w postępowaniu administracyjnym i formułowanie odwołań od decyzji organów

Dodano: 2017-11-14 08:11:00

Zapraszamy na szkolenie

Kontrola pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Kontrola w zpchr lub byłym zpchr w zakresie:

SOD, ZFRON, DEK, INF i innych form wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Uczestniczenie w postępowaniu administracyjnym i formułowanie odwołań od decyzji organów

 

Prowadząc przedsiębiorstwo skupiamy się na sprzedaży i działalności operacyjnej. Przepisy przyswajamy na tyle, na ile jest to niezbędne. Nadchodzi jednak moment, w którym nasza wiedza oraz praktyka jest konfrontowana z kontrolą. Szczególnie w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz korzystaniem z pomocy publicznej jej wizyta w firmie wydaje się pewna. Wówczas często okazuje się, że restrykcyjne stosowanie się do upowszechnionych interpretacji było niewystarczające a pracodawcy stawiane są zarzuty nieprawidłowego wydatkowania pomocy publicznej lub zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady prowadzenia kontroli, postępowań pokontrolnych oraz odwoławczych. Zaproponowane zostaną rozwiązania służące szybkiemu i możliwie bezpiecznemu przeprowadzeniu zakładu przez te zdarzenia. Uczestnicy poznają metody, jakimi pracodawca w sposób legalny może bronić się przed bezpodstawnie stawianymi zarzutami lub minimalizować konsekwencje dokonanych nieprawidłowości.

 

Program szkolenia

  1. Rodzaje kontroli i ogólne zasady ich przeprowadzania.
  2. Kontrole prowadzone w oparciu o Rozporządzenie MPiPS z 20 grudnia 2012 w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2013.29):

2.1.Rodzaje kontroli objęte regulacją,

2.2.Zasady przeprowadzania kontroli,

2.3.Przedmiot kontroli w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń,

2.4.Przedmiot kontroli w zakresie wpłat obowiązkowych,

2.5.Przedmiot kontroli w zakresie udzielanych ulg we wpłatach na PFRON,

2.6.Przedmiot kontroli w zakresie utrzymania statusu zakładu pracy chronionej,

2.7.Działania pokontrolne organów – obowiązki kontrolujących,

2.8.Środki odwoławcze przysługujące w okresie kontroli,

2.9.Strategie uczestniczenia w kontroli.

  1. Kontrole Urzędów Skarbowych w oparciu o Ordynację podatkową z 29 sierpnia 1997 (Tj. Dz.U. 2017.201 ze zm.) i Ustawę z 28 września 1991 o kontroli skarbowej (Tj. Dz.U. 2016.720 ze zm.):

3.1.Rodzaje kontroli objęte regulacją,

3.2.Zasady przeprowadzania kontroli,

3.3.Przedmiot kontroli w zakresie ZFRON,

3.4.Działania pokontrolne organów – obowiązki kontrolujących,

3.5.Środki odwoławcze przysługujące w okresie kontroli,

3.6.Strategie uczestniczenia w kontroli.

  1. Postępowanie administracyjne w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego z 14 marca 1960 (Tj. Dz. U. 2017.1257):

4.1.Wszczęcie postępowania,

4.2.Specyfika postępowań w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń,

4.3.Specyfika postępowań w zakresie wpłat obowiązkowych,

4.4.Specyfika postępowań w zakresie udzielanych ulg we wpłatach na PFRON,

4.5.Specyfika postępowań w zakresie utrzymania statusu zakładu pracy chronionej,

4.6.Przedawnienia w procedurze administracyjnej,

4.7.Środki odwoławcze przysługujące w toku postępowania,

4.8.Strategie uczestniczenia w postępowaniu.

  1. Postępowanie prowadzone w oparciu o Ordynację podatkową:

5.1.Wszczęcie postępowania,

5.2.Wykładnia i stosowanie art. 165b Op. w oparciu o orzecznictwo WSA i NSA,

5.3.Zasady prowadzenia postępowania przez organ,

5.4.Zarzuty formułowane na etapie postępowania i proponowane formy repliki,

5.5.Przedawnienia w procedurze podatkowej,

5.6.Środki odwoławcze przysługujące w toku postępowania,

5.7.Strategie uczestniczenia w postępowaniu.

  1. Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej na podstawie KPA:

6.1.Decyzja administracyjna – wymogi formalne,

6.2.Procedura odwoławcza,

6.3.Formy odwołania od decyzji administracyjnej,

6.4.Przykłady zarzutów materialnych do wydanej decyzji a orzecznictwo WSA i NSA,

6.5.Przykłady zarzutów procesowych do wydanej decyzji a orzecznictwo WSA i NSA,

  1. Odwołanie od decyzji wydanej na podstawie Ordynacji podatkowej:

7.1.Decyzja administracyjna – wymogi formalne,

7.2.Procedura odwoławcza,

7.3.Formy odwołania od decyzji administracyjnej,

7.4.Przykłady zarzutów materialnych do wydanej decyzji a orzecznictwo WSA i NSA,

7.5.Przykłady zarzutów procesowych do wydanej decyzji a orzecznictwo WSA i NSA,

  1. Analiza orzecznictwa w sprawach z zakresu spraw związanych z prowadzeniem zakładu pracy chronionej.

 

Szkolenie poprowadzi:

Paweł Czapliński absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

17.11.2017 - Wrocław

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

- dla Członków POPON - 420 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 390zł netto plus 23 % VAT za os.)

- dla pozostałych uczestników - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 420zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

Kontakt w sprawie szkolenia:

P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pl; uslugi@popon.pl

fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszenia

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia