Artykuły i porady

Wątpliwości w sprawie łączenia dopłat do pensji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2020-04-23 08:04:00
Dofinansowanie uzyskane przez pracodawcę do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) nie wyklucza możliwości uzyskania subsydiów płacowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). czytaj więcej

Niejasne przepisy o Funduszu Rehabilitacji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2020-04-09 08:04:00
Możliwość wykorzystania pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na ratowanie miejsc pracy może okazać się martwym przepisem. Jego stosowanie budzi bowiem wiele wątpliwości i pytań wśród pracodawców, na które brak jest odpowiedzi. czytaj więcej

Dopłaty do pensji podwyższone już od kwietnia. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2020-03-31 07:03:00
Od przyszłego miesiąca, a nie od maja, będą obowiązywać nowe, podwyższone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. czytaj więcej

Fundusz rehabilitacji uratuje miejsc pracy. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2020-03-24 07:03:00
Pracodawcy będą mogli wykorzystać do 20 proc. pieniędzy gromadzonych na Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) na wynagrodzenia lub pomoc bytową dla zatrudnionych osób. czytaj więcej

Pracodawcy apelują o zmiany w ustawie o rehabilitacji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2020-03-18 07:03:00
Firmy zatrudniające osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi apelują o złagodzenie przepisów i wprowadzenie szczególnych instrumentów wsparcia, które pozwolą uratować ich miejsca pracy w związku z epidemią koronawirusa. czytaj więcej

Mało kar za nieprawidłowości przy udzielaniu ulg. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2020-02-27 07:02:00
W 2019 r. tylko trzech pracodawców dokonało wpłat z powodu naruszenia przepisów regulujących zasady przyznawania obniżeń w należności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). czytaj więcej

Zamknięcie roku w odniesieniu do PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2020-01-07 08:01:00
Koniec roku to czas raportów i sprawozdań, które pracodawcy zobowiązani są przekazywać instytucjom nadzorującym ich działalność. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest jedną z instytucji, które wymagają rocznych sprawozdań ze swojej działalności. W zależności od struktury zatrudnienia w zakładzie, pracodawca jest zobowiązany do dokonania określonych rozliczeń I złożenia dokumentów. czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    57
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia