Artykuły i porady

Wyższa refundacja dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-10 09:01:00
Nawet 100 proc. zwrotu obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe otrzyma prowadzący działalność, który legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności. Od stycznia 2017 r. wysokość tych opłat, a zatem i refundacji, jest wyższa. czytaj więcej

500 zł grzywny za nieprzesłanie dokumentów do Funduszu. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-05 08:01:00
Jeśli pracodawca ma obowiązek składać w PFRON informacje miesięczne i roczne oraz deklaracje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, a tego nie robi, naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową. czytaj więcej

Status zakładu pracy chronionej można podtrzymać. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-05 08:01:00
Przedsiębiorca, który nie będzie przez jakiś okres osiągał wskaźników przesądzających o statusie zakładu pracy chronionej, nie musi go stracić. Jednak zwolnienie przez wojewodę z konieczności spełniania warunków może trwać maksymalnie sześć miesięcy. czytaj więcej

Nawet 60 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności. Arttykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-03 08:01:00
Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, może uzyskać z PFRON jednorazową pomoc na otwarcie biznesu. Jej plany muszą jednak rokować na prowadzenie działalności przez co najmniej 2 lata. czytaj więcej

Dofinansowanie z PFRON a termin wypłaty wynagrodzenia. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-01-02 12:01:00
W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie z PFRON w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie przed wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. Kiedy złożyć dokumenty i wypłacić wynagrodzenie, aby nie utracić prawa do wsparcia? czytaj więcej

Z nowym rokiem kolejne 10 dni urlopu dodatkowego. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-02 11:01:00
Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym 1 stycznia 2017 r. uzyska 10 dni dodatkowego wypoczynku. Jego wymiaru się nie zmniejsza, nawet gdyby ten status utracił już następnego dnia. czytaj więcej

Dofinansowanie z PFRON a termin wypłaty wynagrodzenia. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2016-12-29 12:12:00
W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie z PFRON w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie przed wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. Kiedy złożyć dokumenty i wypłacić wynagrodzenie, aby nie utracić prawa do wsparcia? czytaj więcej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    55
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia