Artykuły i porady

Ekwiwalent za urlop poza kosztami płacy niepełnosprawnego. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2016-12-27 18:12:00
Choć pojęcie wynagrodzenia do celów uzyskania dofinansowania do pensji pracownika niepełnosprawnego z PFRON jest dość pojemne, to nie obejmuje m.in. ekwiwalentów oraz ryczałtów. czytaj więcej

10 dni urlopu więcej na koniec roku. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2016-12-20 08:12:00
Pracownik, który przepracował rok po uzyskaniu orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Przysługuje on w pełnym wymiarze, nawet gdy ta rocznica minęła w listopadzie czy grudniu. czytaj więcej

(Nie)korzystne zatrudnianie

Dodano: 2016-11-30 10:11:00
Jak zmiany w ulgach PFRON wpływają na przyjmowanie do pracy osób niepełnosprawnych? Nowe przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miały sprawić, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych stanie się bardziej powszechne i opłacalne. Jednak sami przedsiębiorcy podchodzę do zmian sceptycznie - aż 37 proc. spośród nich nadal nie widzi korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami lub nie ma wiedzy na ten temat. Ponad połowa uważa natomiast, ż czytaj więcej

Kary z tytułu nieprawidłowości przy udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2016-11-28 10:11:00
Od 1 lipca 2016 r. obowiązują przepisy nowelizujące ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Przepisy te istotnie zmieniły wspomnianą ustawę, w szczególności w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Wprowadziły one kary finansowe z tytułu takich nieprawidłowości oraz związane z tym obowiązki sprawozdawcze w postaci nowej deklaracji DEK-ll-u. czytaj więcej

Jest sankcja za brak informacji o uldze

Dodano: 2016-11-17 08:11:00
Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że firma zatrudniająca niepełnosprawnych nie wystawiła wszystkim klientom druków INF-U (określają, o ile mogą zmniejszyć sobie wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) fundusz może to potraktować jako nieterminowe wydanie dokumentu i nałożyć na nią karę finansową. czytaj więcej

Sprzeczne stanowiska w sprawie sankcji za brak informacji o uldze

Dodano: 2016-11-15 10:11:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wskazuje, że nieprzekazanie każdemu kontrahentowi druku INF-U określającego wysokość obniżenia we wpłacie na fundusz grozi karą finansową. Pracodawcy są zdezorientowani, bo wcześniej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) twierdziło, że niewystawienie tej informacji nie jest sankcjonowane. czytaj więcej

Mało wniosków do PFRON o rozłożenie należności na raty. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-11-08 08:11:00
Tylko czterech pracodawców skorzystało na razie z możliwości ubiegania się o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności nienależnie pobranych doflnansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Tak wynika z danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). czytaj więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    55
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia