Artykuły i porady

Gazeta Podatkowa: Przedsiębiorstwa powiązane a nowy formularz INF-O-PP

Dodano: 2016-11-02 08:11:00
Pracodawcy starający się o pomoc w ramach dofinansowania do wynagrodzen na pracownikow niepełnosprawnych z PFRON muszą pamiętać, że od 11 marca 2016 r. obowiązuje nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP). Ma on znaczenie szczególnie w kontekście definicji przedsiębiorstwa powiązanego. czytaj więcej

Portal Podatkowy: Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego po zmianie stanowiska pracy

Dodano: 2016-10-21 11:10:00
Pracownik, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, był zatrudniony jako dozorca i pracował zgodnie z harmonogramem dyżurów (przeważnie 11, 12-godzinnych, od 18.00 do 6.00 dnia następnego). W styczniu przyznaliśmy pracownikowi 288 godzin urlopu wypoczynkowego za 2015 r., pracownik ma też 59 urlopu z 2014 roku. Od 1 maja 2015 r. pracownik pracuje na stanowisku gospodarczym po 7 godzin dziennie. Ile urlopu wypoczynkowego należy się temu pracownikowi w 2015 r.? Do 1 maja czytaj więcej

Gazeta Podatkowa. Jak prawidłowo dokumentować niepełnosprawność pracownika?

Dodano: 2016-09-29 10:09:00
W polskim systemie orzecznictwa w zakresie niepełnosprawności funkcjonuje kilka systemów orzekania, co wiąże się z tym, iż w obiegu funkcjonują orzeczenia różnych instytucji. Dodatkowo występują również stare orzeczenia o tzw. grupach inwalidzkich, które nie utraciły mocy prawnej, na podstawie których wydawano decyzję w sprawach rentowych. Jednakże nie każde z tych orzeczeń kwalifikuje prawnie osobę je posiadającą do grona osób niepełnosprawnych (tzw. zasada niepełnosprawności prawnej). czytaj więcej

Kontrola ulg na PFRON na ogólnych zasadach. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-09-27 07:09:00
Pracodawcy mają wątpliwości, jakie przepisy będą stosowane przy weryfikowaniu prawidłowego udzielania obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). czytaj więcej

PFRON po nowemu. Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Dodano: 2016-09-20 13:09:00
1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w prawie stanowią rewolucję w udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON. Zmieniają się także zasady uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób niepełnosprawnych, o których można powiedzieć, że są starymi pracownikami. czytaj więcej

Gazeta Podatkowa. Orzeczenia o niepełnosprawności po 1 lipca 2016 r.

Dodano: 2016-08-29 08:08:00
W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych zmieniające ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany te dotyczą m.in. zasad uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na tzw. starych pracowników, biorąc pod uwagę moment, kiedy pracownik przedstawił nowe orzeczenie pracodawcy. czytaj więcej

Centrala nie podzieli ulgi na PFRON między oddziały

Dodano: 2016-08-22 09:08:00
Pracodawcy mają wątpliwości jak należy prawidłowo korzystać z obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gdy przedsiębiorstwo ma samodzielne jednostki organizacyjne. czytaj więcej
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    55
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia