Artykuły i porady

Gazeta Podatkowa. Orzeczenia o niepełnosprawności po 1 lipca 2016 r.

Dodano: 2016-08-29 08:08:00
W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych zmieniające ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany te dotyczą m.in. zasad uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na tzw. starych pracowników, biorąc pod uwagę moment, kiedy pracownik przedstawił nowe orzeczenie pracodawcy. czytaj więcej

Centrala nie podzieli ulgi na PFRON między oddziały

Dodano: 2016-08-22 09:08:00
Pracodawcy mają wątpliwości jak należy prawidłowo korzystać z obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gdy przedsiębiorstwo ma samodzielne jednostki organizacyjne. czytaj więcej

Kiedy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej poświadczy niepełnosprawność? Artykuł POON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-18 09:08:00
Czy wydane w 2006 r. orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do 111 grupy inwalidzkiej w związku ze służbą z jednoczesnym orzeczeniem inwalidztwa III grupy z ogólnego stanu zdrowia jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności? czytaj więcej

Czy czekając na orzeczenie, można otrzymać pomoc indywidualną? Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-18 09:08:00
W sierpniu 2016 r. niepełnosprawny pracownik złożył wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej z ZFRON na zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych. Jak się okazało, jego orzeczenie straciło ważność z końcem lipca 2016 r., a kolejnego jeszcze nie otrzymał, choć wniosek o jego wydanie został złożony. Czy możemy udzielić pomocy indywidualnej takiemu pracownikowi? czytaj więcej

Jakie warunki musi spełnić zakład pracy chronionej w celu zwolnienia od podatku? Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-18 09:08:00
Jako pracodawca mamy status zakładu pracy chronionej. Obecnie korzystamy m.in. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tego tytułu. Czy od i lipca 2016 r. nastąpiły jakieś zmiany w zakresie obliczania wskaźnika uprawniającego do zwolnienia z podatków i opłat w przepisach dotyczących niepełnosprawnych? czytaj więcej

Dziennik Gazeta Prawna. Które nieobecności mają znaczenie przy wpłatach na PFRON?

Dodano: 2016-08-18 09:08:00
W kwietniu 2016 r. zatrudniliśmy dwóch nowych pracowników. Jeden z nich jest osobą niepełnosprawną. W lipcu br. pracownik niepełnosprawny złożył wniosek o 5 dni urlopu bezpłatnego (zaakceptowany przez pracodawcę), natomiast pracownik pełnosprawny był przez 2 tygodnie na zwolnieniu chorobowym. Czy w dniach nieobecności tych pracowników mam ich wliczyć do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby wpłat na PFRON? czytaj więcej

Dziennik Gazeta Prawna. Do 20 sierpnia trzeba wypełnić INF-l-u. A jest wiele niewiadomych

Dodano: 2016-08-11 08:08:00
1 lipca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886, dalej: nowelizacja) zmieniły się zasady wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Obecnie pojawiają się liczne problemy ze stosowaniem przepisów przejściowych do ulg udzielanych na przełomie czerwca i lipca br., które mogą skutkować błędami w informacjach INF-U oraz INF-i-u. Tę drugą trzeba prz czytaj więcej
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    55
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia