Artykuły i porady

Centrala nie podzieli ulgi na PFRON między oddziały

Dodano: 2016-08-22 09:08:00
Pracodawcy mają wątpliwości jak należy prawidłowo korzystać z obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gdy przedsiębiorstwo ma samodzielne jednostki organizacyjne. czytaj więcej

Kiedy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej poświadczy niepełnosprawność? Artykuł POON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-18 09:08:00
Czy wydane w 2006 r. orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do 111 grupy inwalidzkiej w związku ze służbą z jednoczesnym orzeczeniem inwalidztwa III grupy z ogólnego stanu zdrowia jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności? czytaj więcej

Czy czekając na orzeczenie, można otrzymać pomoc indywidualną? Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-18 09:08:00
W sierpniu 2016 r. niepełnosprawny pracownik złożył wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej z ZFRON na zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych. Jak się okazało, jego orzeczenie straciło ważność z końcem lipca 2016 r., a kolejnego jeszcze nie otrzymał, choć wniosek o jego wydanie został złożony. Czy możemy udzielić pomocy indywidualnej takiemu pracownikowi? czytaj więcej

Jakie warunki musi spełnić zakład pracy chronionej w celu zwolnienia od podatku? Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-18 09:08:00
Jako pracodawca mamy status zakładu pracy chronionej. Obecnie korzystamy m.in. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tego tytułu. Czy od i lipca 2016 r. nastąpiły jakieś zmiany w zakresie obliczania wskaźnika uprawniającego do zwolnienia z podatków i opłat w przepisach dotyczących niepełnosprawnych? czytaj więcej

Dziennik Gazeta Prawna. Które nieobecności mają znaczenie przy wpłatach na PFRON?

Dodano: 2016-08-18 09:08:00
W kwietniu 2016 r. zatrudniliśmy dwóch nowych pracowników. Jeden z nich jest osobą niepełnosprawną. W lipcu br. pracownik niepełnosprawny złożył wniosek o 5 dni urlopu bezpłatnego (zaakceptowany przez pracodawcę), natomiast pracownik pełnosprawny był przez 2 tygodnie na zwolnieniu chorobowym. Czy w dniach nieobecności tych pracowników mam ich wliczyć do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby wpłat na PFRON? czytaj więcej

Dziennik Gazeta Prawna. Do 20 sierpnia trzeba wypełnić INF-l-u. A jest wiele niewiadomych

Dodano: 2016-08-11 08:08:00
1 lipca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886, dalej: nowelizacja) zmieniły się zasady wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Obecnie pojawiają się liczne problemy ze stosowaniem przepisów przejściowych do ulg udzielanych na przełomie czerwca i lipca br., które mogą skutkować błędami w informacjach INF-U oraz INF-i-u. Tę drugą trzeba prz czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano: 2016-08-09 10:08:00
Od 1 lipca 2016 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne w inny sposób korzystają z ulg we wpłatach na PFRON. Ponadto mają też obowiązek udokumentowania fakturą zakupu produkcji lub usługi, regulowania płatności w terminie i udokumentowania kwoty obniżenia. Nowością są również kary finansowe w przypadkach nieprawidłowości. Na co jeszcze firmy powinny zwrócić uwagę? czytaj więcej
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia