Artykuły i porady

Zasady dokumentowania szczególnych schorzeń są ostrzejsze

Dodano: 2016-08-04 11:08:00
Wśród zatrudnionych przeze mnie niepełnosprawnych są zarówno osoby, które legitymują się orzeczeniami powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jak i posiadające orzeczenia równorzędne (np. z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia na stałe o grupie inwalidzkiej). Z kolei osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadają jedno z tzw. schorzeń szczególnych na podstawie orzeczenia (wpisany kod schorzenia np. 02-P) lub wskazania w zaświadczeniu lekarza spe czytaj więcej

Kara za błędy przy udzielaniu ulg tylko dla sprzedającego

Dodano: 2016-08-04 11:08:00
Jestem pracodawcą udzielającym ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowiedziałem się, że obowiązują już przepisy, które umożliwiają nałożenie na mnie przez PFRON kary finansowej z powodu nieprawidłowości przy udzielaniu ulg i wystawianiu informacji o ulgach moim kontrahentom. W jakich sytuacjach fundusz będzie mógł nałożyć na mnie nowe sankcje? czytaj więcej

Dofinansowanie z PFRON do pensji także na „starych" pracowników. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-04 08:08:00
Pani Marianna została zatrudniona w naszym zakładzie w 2012 r. W ubiegłym roku uległa wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń ma problemy z kręgosłupem. Po złożeniu stosownego wniosku powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w grudniu 2015 r. wydał jej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R. Ponieważ pracownica ta uzyskała orzeczenie w trakcie zatrudnienia w naszym zakładzie, nie mogliśmy wykazać efektu zach czytaj więcej

Wysokość wpłat na PFRON po 1 lipca 2016 roku. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2016-07-28 08:07:00
Pracodawcy, którzy podlegają obowiązkowym wpłatom na PFRON z tytułu braku wymaganego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, będą po 1 lipca 2016 r. ponosić realnie wyższe obciążenia finansowe niż dotychczas. Wynika to z wejścia w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która radykalnie ogranicza możliwości wykorzystania „ulg" we wpłatach na PFRON. czytaj więcej

Egzekucja z pensji niepełnosprawnego pozbawi dopłaty. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2016-06-30 09:06:00
Pracodawca, który przelewa część wynagrodzenia niepełnosprawnego etatowca na konto komornika czy syndyka, traci prawo do jego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. czytaj więcej

Kary dla wystawiających informacje o ulgach we wpłatach na PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2016-06-30 08:06:00
Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie nowy przepis art. 22 b ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego regulacja będzie miała istotne znaczenie dla przedsiębiorców wystawiających pracodawcom informacje o kwotach obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupionych u nich produkcji lub usługi. Przepis ten wprowadza sankcje finansowe dla przedsiębiorcy, który nieprawidłowo wystawia te informacje. czytaj więcej

Ulgi na PFRON pod ścisłą kontrolą. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-06-30 08:06:00
Firmy będą musiały szczegółowo dokumentować przyznanie obniżenia i wypełniać więcej druków dla funduszu. Czekają je też dodatkowe sankcje finansowe. czytaj więcej
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia