Artykuły i porady

Jaki urlop dodatkowy dla zatrudnionego na część etatu? Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-04-07 08:04:00
Zakład pracy chronionej zatrudnia pracowników z orzeczeniami potwierdzającymi znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności na 0,55 etatu. Po przepracowaniu jednego roku od dnia zaliczenia do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności pracownicy ci nabywają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Czy urlop ten jest proporcjonalny do wymiaru etatu, czy też otrzymują oni pełne 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego? czytaj więcej

Gazeta Podatkowa: Dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

Dodano: 2016-03-31 10:03:00
Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby. Warunkiem jest m.in. aby pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. czytaj więcej

Jak obliczyć urlop pracownikowi uczestniczącemu w turnusie rehabilitacyjnym. Artykuł POPON w Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-03-31 09:03:00
Pracownik zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uczestniczył w turnusie rehabilitacyjnym w wymiarze 14 dni w roku kalendarzowym. Jak wyliczyć pozostały urlop przysługujący temu pracownikowi z tytułu urlopu dodatkowego w związku z 14-dniowym uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym? czytaj więcej

Zbyt restrykcyjne wymogi dla elektronicznej ewidencji ulg. Komentarz Jana Zająca Prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-03-24 08:03:00
Pracodawcy sprzeciwiają się umieszczaniu na formularzu przekazywanym kontrahentom informacji o przychodzie i wynagrodzeniach. Te dane stanowią bowiem tajemnicę handlową. czytaj więcej

Money.pl: Firmy udzielające pożyczek pracownikom nie zapłacą podatku bankowego

Dodano: 2016-03-10 12:03:00
Firmy udzielające pożyczek swoim pracownikom, nie zapłacą podatku bankowego - wynika z wydanej przez ministra finansów interpretacji ogólnej w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych. czytaj więcej

NSA. Sztuczny podział firmy nie uchroni przed wpłatą na PFRON

Dodano: 2016-03-08 09:03:00
Jeśli oddział nie spełnia wymogów odrębnego pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, to przy ustalaniu tego, czy powinien płacić na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie może być traktowany jako samodzielny podmiot. czytaj więcej
1    12  13  14  15  16  17  18  19  20    55
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia