Artykuły i porady

Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2016-06-23 08:06:00
Od lipca znika absurd wykluczający prawo do dofinansowania na pracownika, który stał się niepełnosprawny w trakcie zatrudnienia. Ta i pozostałe zmiany wymusiły modyfikację formularzy. czytaj więcej

Pracodawcy chcą waloryzacji dofinansowań do pensji. Komentarz Jana Zająca Prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-06-02 08:06:00
Mimo rosnących w ostatnich latach kosztów pracy subsydia płacowe są zamrożone, a przepisy nie przewidują żadnego mechanizmu ich podwyższania. czytaj więcej

Zmiany w formularzu INF-O-PP. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2016-05-30 10:05:00
Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawiania podmiotowi udzielającemu takiej pomocy informacji dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej (INF-O-PP). Taki formularz składa się wraz z wnioskiem o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D). Obecnie obowiązuje nowy formularz INF-O-PP. czytaj więcej

Pokrycie wpłat na PFRON ulgami z tytułu zakupów nie może być całkowite. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-05-12 08:05:00
W związku z brakiem wymaganego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych nasz zakład dokonuje wysokich miesięcznych wpłat na PFRON. Chcielibyśmy je zmniejszyć poprzez wykorzystanie ulg z tytułu zakupu produktów u pracodawców uprawnionych do ich udzielania. Czy wpłaty można pokryć w 100 proc. uzyskanymi ulgami? czytaj więcej

Od lipca więcej niepełnosprawnych z dopłatą do pensji

Dodano: 2016-05-06 09:05:00
Uzyskanie przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia nie będzie już przeszkodą do uzyskania dofinansowania jego wynagrodzenia. W niektórych przypadkach na taką osobę nie trzeba już będzie wykazywać tzw. efektu zachęty. czytaj więcej

Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej: Zwrot kosztów przystosowania stanowiska dla osoby niepełnosprawnej

Dodano: 2016-04-29 08:04:00
Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby niepełnosprawne, mogą liczyć m.in. na zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla takich pracowników. Środki na ten cel przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem samorządu powiatowego. czytaj więcej
1    12  13  14  15  16  17  18  19  20    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia