Artykuły i porady

Jakie są skutki poniesienia kosztów płacy po terminie pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2013-05-06 09:05:00
Spółka zatrudnia jedną osobę niepełnosprawną i otrzymuje dofinansowanie do jej wynagrodzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ostatnio okazało się, że kadrowa zapłaciła składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń należnych za styczeń 2013 r. dopiero 20 marca 2013 r. Kwotę tej składki pracodawca uwzględnił w kosztach płacy wpisywanych we wniosku Wn-D za styczeń 2013 r. Co powinien zrobić w takiej... czytaj więcej

Nie będzie zmian w oskładkowaniu świadczeń dla niepełnosprawnych

Dodano: 2013-05-06 09:05:00
Firmy, które utraciły status zakładu pracy chronionej, będą ograniczać pomoc indywidualną dla zatrudnionych osób. Rząd zamierzał zrezygnować z oskładkowania świadczeń wypłacanych zatrudnionym z dysfunkcją przez firmę, która straciła status zakładu pracy chronionej. Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) nie było jednak w stanie oszacować kwoty składek, która na skutek zmiany przepisów nie trafiłaby do ZUS. Dlatego prace nad nią zostały zawieszone. Nowelizację... czytaj więcej

Czy w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej niewykorzystane środki na koncie ZFRON należy zwrócić do PFRON? Pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej ekspert POPON Adam Hadław

Dodano: 2013-04-04 08:04:10
Nasza firma jest zakładem pracy chronionej. 1 kwietnia 2013 r. zamierzamy zmniejszyć zatrudnienie do 40 osób ogółem. Wskaźnik osób niepełnosprawnych spadnie nam do poziomu 30 proc. osób niepełnosprawnych, w tym 15 proc. osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym. Posiadamy jeszcze niewydatkowane środki na koncie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Czy w związku z utratą statusu ZPChr będziemy musieli je oddać do PFRON W przypadku państwa firmy... czytaj więcej

W jakim stopniu zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, u której stwierdzono przewlekłą chorobę psychiczną, wpłynie na wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej ekspert POPON Adam Hadław

Dodano: 2013-04-04 07:04:50
Obowiązkowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwa firmie ulegnie obniżeniu, co wpłynie również na zmniejszenie wysokości wpłat. Wynika to z tego, że u zatrudnionej osoby niepełnosprawnej występuje schorzenie wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. Szczegółowe zasady obliczania wskaźnika obniżającego zawiera wskazane rozporządzenie. Zgodnie z art. 21 ust... czytaj więcej

Efekt zachęty dla uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń. W Gazecie Podatkowej pisze doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Dodano: 2013-04-03 06:04:46
Obecnie jednym z podstawowych warunków otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Do polskiego porządku prawnego obowiązek ten został wprowadzony w art. 26b ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Od tego momentu warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych... czytaj więcej

Właściwy kontrahent udzieli ulgi. W Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-04-02 06:04:57
Przedsiębiorcy, którzy muszą dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą je obniżać kupując usługi lub produkty od firm zatrudniających co najmniej 30 proc. osób niepełnosprawnych. Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON wynika z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm. dalej ustawa o rehabilitacji). Dotyczy on pracodawców, którzy... czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis

Dodano: 2013-03-27 11:03:17
Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia o pomocy de minimis, które zastąpi wygasające z dniem 31 grudnia 2013 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Projekt dostępny jest na stronie Komisjihttp://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis/index_en.html . Podkreślenia wymaga, że zamieszczone na stronie Komisji... czytaj więcej
1    44  45  46  47  48  49  50  51  52    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia