Artykuły i porady

Wszystko o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Poradnik Gazety Prawnej przy współpracy z ekspertami POPON

Dodano: 2013-03-26 10:03:46
Nie ma wątpliwości, że osoby niepełnosprawne mogą stać się efektywnymi i zmotywowanymi pracownikami. Pracodawca decydujący się na ich zatrudnienie musi jednak pamiętać, że niepełnosprawni to grupa pracowników, która na mocy obowiązujących przepisów podlega szczególnej ochronie. Przysługują im rozszerzone uprawnienia, takie jak dodatkowe urlopy wypoczynkowe czy dodatkowe przerwy w pracy. Piszemy o tym w niniejszym opracowaniu. Warto wiedzieć, że pracodawca, który zatrudnia osobę... czytaj więcej

Potrącenia nie pozbawią dofinansowania w Aktualnościach kadrowych pisze doradca prawny POPON

Dodano: 2013-03-18 09:03:45
Pracodawca nie odpowie za skutki złożenia przez pracownika nieprawdziwego oświadczenia, dotyczącego własności rachunku bankowego. Nie ma bowiem żadnych narzędzi, aby je zweryfikować.Od 1 grudnia, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, pracodawca musi je przekazać na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, albo przesłać na adres zamieszkania np. pocztą. Przepis ten będzie obowiązywał począwszy od... czytaj więcej

Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON pisze w Aktualnościach Księgowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka na temat prawa do wynagrodzenia oraz dodatkowego urlopu przysługującego osobie niepełnosprawnej

Dodano: 2013-03-14 09:03:23
Czy za udział w komisji ZUS pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia PYTANIEZatrudniane przez nas osoby niepełnosprawne często chcą korzystać z płatnego zwolnienia od pracy, dotyczy to także uczestnictwa w posiedzeniu komisji ZUS w sprawie przyznania renty. Czy pracodawca musi się na to wszystko godzić?  ODPOWIEDŹNa podstawie przepisów art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; dalej ustawa o rehabilitacji – osobie zaliczonej do... czytaj więcej

Jakie warunki musi spełnić osoba zatrudniająca niepełnosprawnego syna, żeby otrzymać dofinansowanie z PFRON pisze w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2013-03-14 09:03:57
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniam kilka osób. Chcę zatrudnić na umowę o pracę mojego niepełnosprawnego syna. Czy mógłbym otrzymać dofinansowanie do jego wynagrodzenia z PFRON? Jakie warunki musiałbym spełnić, aby tak się stało?Zgodnie z art. 26a ust. i ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną, może otrzymać ze... czytaj więcej

Czy ustalając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, należy wliczyć osoby korzystające z urlopów wychowawczych pisze w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2013-03-14 09:03:29
Jako firma zatrudniająca dużą liczbę pracowników jesteśmy zobowiązani do wpłat na PFRON, gdyż nie osiągamy 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W marcu przyjęliśmy do pracy kilku nowych pracowników, w tym także osoby niepełnosprawne. Z kolei dwie pracownice pełnosprawne zaczęły korzystać z urlopu wychowawczego. W jaki sposób powinniśmy wyliczać wskaźnik Czy brany jest pod uwagę cały miesiąc, czy dane z konkretnego dnia.Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia... czytaj więcej

Od 1 grudnia kluczowa jest terminowość wypłaty przez pracodawcę. Doradca POPON pisze w Aktualnościach Księgowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka

Dodano: 2013-03-13 09:03:20
Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania do pensji niepełnosprawnego, jeżeli spóźni się z wypłatą wynagrodzenia więcej niż 14 dni.Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmieniła od 1 grudnia zasady uzyskiwania przez przedsiębiorców dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, rozszerzyła m.in. przypadki, kiedy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wypłaci pracodawcom takiej pomocy.Przede... czytaj więcej

Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych tylko na rachunek i bez spóźnień. Doradca POPON pisze w Aktualnościach Kadrowych Wydawnictwa Widza i Praktyka

Dodano: 2013-03-13 08:03:05
Nowe przepisy dotyczące korzystania z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dotyczą zarówno otwartego, jak i chronionego rynku pracy. Ten drugi nadal jest jednak w pewnym zakresie uprzywilejowany.Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w różnych firmachPROBLEM:Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy i od stycznia 2013 r. zatrudniamy osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Na początku na ¾ etatu, a później na pełny etat. W... czytaj więcej
1    45  46  47  48  49  50  51  52  53    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia