Artykuły i porady

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w Aktualnościach Kadrowych pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-03-13 07:03:15
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza kolejną zmianę przepisów dotyczących ich zatrudniania. Ma ona na celu m.in. uszczelnienie systemu wspierania tego procesu ze środków publicznych. Na mocy nowelizacji nastąpi skrócenie o 4 miesiące czasu obowiązywania przepisu, wskazującego na wysokość minimalnego wynagrodzenia z grudnia 2009 r. (1 276 zł), jako podstawy do wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników... czytaj więcej

Jaki dokument potwierdza schorzenia specjalne uprawniające do wyższego dofinansowania do wynagrodzeń pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Adam Hadław ekspert POPON ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych

Dodano: 2013-03-07 13:03:12
Pracujące w zakładzie pracy chronionej dwie osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (z kodem 10-N oraz ii-l) przedłożyły pracodawcy zaświadczenia, że leczą się u lekarza psychiatry. Czy zatrudniający może otrzymywać na nie podwyższone dofinansowanie do wynagrodzeń oraz czy może uwzględnić te osoby przy obliczaniu wskaźnika uprawniającego do wystawiania informacji uprawniających do ulg we wpłatach na PFRONPracodawca nie może ubiegać się o wyższe dofinansowanie z... czytaj więcej

W jakiej sytuacji niepełnosprawni pracownicy mają prawo do płatnych zwolnień od pracy w celu wykonania specjalistycznych badań pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze ekspert POPON Magdalena Słonecka

Dodano: 2013-03-07 13:03:13
Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy. Jeden z naszych niepełnosprawnych pracowników zwrócił się do nas z prośbą o wcześniejsze zwolnienie go z wykonywania obowiązków z powodu umówionej wizyty u lekarza specjalisty. Wcześniej osoba ta pracowała w zakładzie pracy chronionej i jak twierdzi, korzystała tam z takich zwolnień. Czy musimy udzielić temu zatrudnionemu zgody na wcześniejsze wyjście z pracy Jeśli tak, to na jakich zasadach Czy obowiązują jakieś limity (ile razy w roku... czytaj więcej

Czy po utracie statusu zakładu pracy chronionej od kwot indywidualnej pomocy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych trzeba opłacać składki ZUS pisze Elżbieta Sadło doradca prawny POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2013-03-07 13:03:44
Nasza firma utraciła status zakładu pracy chronionej. Zachowaliśmy jednak środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z tych środków w znacznej części finansowana jest bezzwrotna pomoc indywidualna dla osób niepełnosprawnych. Czy po utracie statusu ZPChr nadal nie trzeba opłacać od tej pomocy składek ZUSTakie zwolnienie już nie przysługuje.Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób... czytaj więcej

Szkolenie jako pomoc de minimis. W Prawie Pomocy Publicznej pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Dodano: 2013-03-05 09:03:00
Pracownik firmy chce skorzystać ze szkolenia, które jest finansowane ze środków unijnych jako pomoc de minimis dla pracodawcy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów w związku ze skierowaniem pracownika na to szkolenie. Czy taką pomoc należy łączyć z pomocą de minimis otrzymywaną w ramach wydatkowania środków ZFRON?Ogólne zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy... czytaj więcej

Pomoc de minimis a wynagrodzenie pielęgniarki, w Prawie Pomocy Publicznej pisze doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Dodano: 2013-03-05 08:03:49
Czy pomocą de minimis objęte jest wynagrodzenie pielęgniarki netto czy brutto?Na podstawie §2 ust. 1 pkt 12 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 245 poz. 1810 z późn. zm.; dalej zwane rozporządzeniem) możliwe jest sfinansowanie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynagrodzeń członków komisji rehabilitacyjnej w części... czytaj więcej

Zmiany w zakresie kontroli przeprowadzanej przez PFRON

Dodano: 2013-02-28 12:02:26
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to państwowy fundusz celowy, którego podstawowym zadaniem jest finansowanie realizowanych przez różne podmioty, w tym także przez pracodawców, działań związanych z szeroko pojętą rehabilitacją osób niepełnosprawnych – społeczną, zawodową, leczniczą. Aby upewnić się, że środki otrzymane z PFRON wydatkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych... czytaj więcej
1    46  47  48  49  50  51  52  53  54    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia