Artykuły i porady

Czy spłata pożyczki z poborów niepełnosprawnego pozbawia pracodawcę prawa do dofinansowania z PFRON, pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON

Dodano: 2013-02-21 08:02:09
Pracodawca korzysta z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy w przypadku potrącenia z pensji niepełnosprawnego podwładnego, za jego zgodą, spłaty pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej będzie można uznać, że pracodawca poniósł miesięczne koszty płacy, w związku z czym nie utraci prawa do dofinansowaniaW takim przypadku pracodawca zachowa prawo do wsparciaOd i grudnia 2012 r. miesięczne... czytaj więcej

Byłe zakłady pracy chronionej też mogą się wspomóc zwolnieniami podatkowymi. Artykuł doradcy prawnego POPON w Rzeczpospolitej.

Dodano: 2013-02-19 08:02:11
Przepisy nie określają, jak ustalić intensywność pomocy publicznej ze środków funduszu rehabilitacji pochodzących z nieodprowadzonych zaliczek, gdy firma utraciła szczególny status. Resort pracy wskazuje, że jest to 90 proc tych pieniędzy.Intensywność pomocy określa stopień, w jakim zaangażowane są środki publiczne w całkowitą wartość przedsięwzięcia wymienionego przez przepisy prawa właściwe dla pomocy udzielanej przedsiębiorcy. Pojęcie to ma duże znaczenie dla zakładów pracy... czytaj więcej

Nie zawsze w firmie trzeba przeliczać, ilu niepełnosprawnych pracuje na etacie, pisze w Rzeczpospolitej doradca prawny POPON

Dodano: 2013-02-18 08:02:07
Pracodawca musi składać korekty w PFRON tylko wtedy, gdy otrzymane z opóźnieniem orzeczenie o niepełnosprawności oznaczało dla niego więcej obowiązków. Gdy ma mu przynieść korzyści, poprawianie dokumentów jest fakultatywne.Z punktu widzenia pracodawców w zakresie wliczania osób niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia niebagatelne znaczenie ma przepis art. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z... czytaj więcej

Jak policzyć stan zatrudnienia w Zakładzie Pracy Chronionej

Dodano: 2013-02-14 08:02:11
Jeśli pracownik ma kilka orzeczeń o niepełnosprawności w tym samym okresie, szef może wybrać to, które jest dla niego korzystniejsze. Pracodawcy muszą systematycznie sprawdzać stan zatrudnienia niepełnosprawnych w firmie i informować o tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Znajomość tych zasad jest konieczna m.in. dlatego, że zakłady pracy chronionej muszą mieć odpowiednie wskaźniki zatrudnienia. Także większość uprawnień pracowniczych wynikających z... czytaj więcej

Czy można wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na spłatę kredytu bankowego. W Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej pisze doradca prawny POPON

Dodano: 2013-02-14 08:02:49
Nasza firma ma status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i finansuje z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) koszty zakupu maszyny nabytej w formie leasingu. Czy można przekazywać środki ZFRON również na spłatę raty kapitałowej oraz odsetek od kredytu bankowegoNie jest to dopuszczalne.Zgodnie z par. 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, koszty rat... czytaj więcej

Czy wydatki na dowożenie zatrudnionych do pracy mogą być uznane za przysporzenie dla pracodawcy? W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2013-02-07 09:02:31
Zakład pracy chronionej chce sfinansować swoim niepełnosprawnym pracownikom z zakładowego funduszu rehabilitacji dowożenie do pracy i z pracy. Jakich zasad musi przestrzegać, aby prawidłowo sfinansować taki wydatekZgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach puli ogólnej (tzw. dużego ZFRON) można sfinansować koszty dowożenia do pracy i z pracy osób... czytaj więcej

Jak ustalić regulamin wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2013-02-07 09:02:39
Jednym z obowiązków pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej jest utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pracodawca musi także ustalić regulamin wykorzystania środków tego funduszu. Na jakich zasadach należy przygotować taki regulaminPrzedsiębiorcy posiadający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) są obowiązani do prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Środki funduszu powinny być wydatkowane zgodnie z... czytaj więcej
1    47  48  49  50  51  52  53  54  55    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia