Artykuły i porady

Czy finansując z dużego ZFRON wynagrodzenie dla pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, należy wystąpić o zaświadczenie o pomocy de minimis? W Prawie Pomocy Publicznej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-01-07 11:01:21
Jednym z warunków uzyskania oraz posiadania statusu zakładu pracy chronionej (zpchr) jest zapewnienie doraźnej oraz specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 245 Poz. 1810 z późn. zm.) środki funduszu można wydatkować na podstawową i specjalistyczną opiekę... czytaj więcej

Szczególne przypadki wydatkowania pomocy de minimis przez przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W Prawie Pomocy Publicznej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-01-07 11:01:25
Pomoc de minimis to szczególny rodzaj pomocy publicznej udzielanej przez pracodawcę, której łączna wartość nie może przekroczyć wysokości 200 tys. euro w ciągu trzech lat budżetowych (w sektorze transportu wartość pomocy nie może przekroczyć 100 tys. euro, a dla sektora rybołówstwa nie może przekroczyć 30 tys. euro). Za lata budżetowe przyjmuję się tutaj lata podatkowe, czyli pod uwagę bierze się wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy w danym roku podatkowym oraz w dwóch... czytaj więcej

Pensja pracownika niepełnosprawnego tylko na konto bankowe.

Dodano: 2013-01-04 13:01:45
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mają obowiązek przekazywać wynagrodzenie na rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na adres zamieszkania pracownika.Dotychczas niepełnosprawny pracownik nie musiał podawać pracodawcy numeru konta, na które otrzymywałby pensję. Nowy przepis spowodował u pracodawców niepokój dotyczący obawy przed utratą dofinansowań z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Pojawiło się wiele wątpliwości... czytaj więcej

Na konto bankowe, ale z opóźnieniem. W Rzeczpospolitej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-01-02 21:01:55
Od grudnia 2012 r. prawo do refundacji części wynagrodzenia niepełnosprawnego zależy od formy przekazania mu pensji. Dopłaty nie odbierze już jednak niewielkie uchybienie w terminie poniesienia kosztów płacy.Od i grudnia 2012 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wprowadziła je ustawa z 28 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz... czytaj więcej

Środki ZFRON, które trzeba zwrócić do PFRON. W Gazecie Podatkowej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-01-02 21:01:36
Już po raz drugi pracodawcy dysponujący środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) zobowiązani są do dokonania wpłaty części zgromadzonych I nie wykorzystanych środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązuje bowiem regulacja, która zobowiązuje pracodawców do bieżącego wydatkowania środków ZFRON. W przeciwnym wypadku określone środki należy wpłacić na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Środki... czytaj więcej

Warunki zatrudnienia niepełnosprawnego pod nadzorem inspekcji pisze w Rzeczpospolitej Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-12-20 12:12:12
Zakład pracy chronionej, który nie przystosuje stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, może utracić ten szczególny status. Pozostali przedsiębiorcy też muszą przestrzegać tego, pod groźbą nakazów PIP. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mają szczególny obowiązek przystosowania stanowisk pracy do ich potrzeb. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r.... czytaj więcej

Czy można zmienić przeznaczenie środków Funduszu rehabilitacji. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-12-13 12:12:01
Do końca roku pracodawca ma status zakładu pracy chronionej'. Na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji nadal są środki, ale tylko w indywidualnych programach rehabilitacji i puli ogólnej. Pracodawca wykorzystał już limit pomocy de minimis na ten rok. Czy może przekazać posiadane środki na pomoc indywidualną.Środki ZFRON mogą być przeznaczone na: pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników danego zakładu, indywidualne... czytaj więcej
1    47  48  49  50  51  52  53  54  55    55
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia