Artykuły i porady

Od grudnia opóźnienie w wypłacie wynagrodzeń nie może przekraczać 14 dni. Pisze Elżbieta Sadło doradca prawny POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2012-12-13 12:12:38
Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych otrzymali dodatkowe dwa tygodnie na ich uregulowanie.Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków PFRON mogą ponosić koszty płacy w okresie wydłużonym o 14 dni. Taki zapis wynika z ustawy z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw i obowiązuje od 1... czytaj więcej

Przy epilepsji i stwardnieniu rozsianym niższe opłaty na fundusz niepełnosprawnych pisze w Rzeczpospolitej Mateusz Brząkowski radca prawny - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2012-12-12 10:12:00
Szef może obniżyć 6-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, gdy angażuje osoby ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie zadań. Dzięki temu mniej przeleje na konto Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. czytaj więcej

Spłata rat leasingu – pisze w Prawie Pomocy Publicznej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-12-11 14:12:51
Czy chcąc spłacać raty leasingu za maszynę przy której pracują osoby niepełnosprawne (40%) i pełnosprawne (60%) możemy postąpić w następujący sposób: od całej kwoty, na którą została zawarta umowa leasingu obliczyć 40% tej kwoty, następnie opłacić tyle rat (w całości z konta ZFRON), aby pokryć to 40%, a pozostałe raty zapłacić w całości z konta obrotowego? Przykładowo: dokonujemy spłaty w 10 ratach z czego 4 raty opłacamy z konta ZFRON, a pozostałe 6 rat spłacamy z konta obrotowego.... czytaj więcej

Czy można wliczyć do kosztów płacy kwotę potrącaną z wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego pisze Elżbieta Sadło doradca prawny POPON

Dodano: 2012-12-07 09:12:32
Nasza firma na podstawie tytułu egzekucyjnego co miesiąc potrąca pewną kwotę z wynagrodzenia jednego z naszych niepełnosprawnych pracowników. Czy w związku z ostatnimi zmianami dotyczącymi dofinansowań będziemy mogli wliczyć potrącaną kwotę do kosztów płacy, czy też musimy koszty płacy obniżyć o kwotę potrąceniaW związku ze zmianami w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (wprowadzonych ustawą z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej... czytaj więcej

W jaki sposób należy wypłacać zaliczkę pensji, aby pracodawca otrzymał dofinansowanie z PFRON pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-12-07 09:12:59
Nasi pracownicy niepełnosprawni bardzo często zwracają się z prośbą o wypłatę zaliczki wynagrodzenia. Pracodawca przychylał się do ich próśb i zaliczki były wypłacane w gotówce z kasy firmy.Czy taka praktyka może być nadal stosowana, jeśli pracodawca chce otrzymać dofinansowanie Ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 grudnia, wprowadziła dodatkowy... czytaj więcej

Od grudnia pensje tylko na osobiste konto pracownika. Komentarz Mateusza Brząkowskiego, doradcy POPON

Dodano: 2012-12-05 15:12:21
Od 1 grudnia 2012 r. firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne, mają obowiązek przekazywać im wynagrodzenie na rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na adres zamieszkania pracownika.Dotychczas niepełnosprawny pracownik nie musiał podawać pracodawcy numeru konta, na które otrzymywałby pensję. Nowy przepis spowodował niepokój u pracodawców dotyczący obawy przed utratą dofinansowań z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Pojawiło... czytaj więcej

PFRON sprawdzi papiery i konto. W Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-12-03 00:12:00
Uzyskanie celowego dofinansowania znacząco wspomaga pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale też utrudnia im życie. Muszą zachować wymagane terminy i formalności, żeby móc wykazać swoje prawo do dopłaty.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jednym z ważniejszych realizowanych przez niego zadań jest wypłata przedsiębiorcom dofinansowania do... czytaj więcej
1    47  48  49  50  51  52  53  54  55    55
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia