Artykuły i porady

Czy zatrudnienie nowego niepełnosprawnego pracownika na miejsce innej osoby może spowodować utratę dofinansowania z PFRON w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-02-07 09:02:55
Zgodnie z art. 26b ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) jednym z warunków uzyskania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przez pracodawców wykonujących działalność gospodarczą jest wykazanie efektu zachęty. Może to nastąpić albo za pomocą metody ilościowej, albo metody jakościowej.Metoda ilościowa polega na tym, że zatrudnienie nowego... czytaj więcej

Szef dopłaci więcej do pensji niepełnosprawnego. W Rzeczpospolitej pisze doradca prawny POPON.

Dodano: 2013-02-07 09:02:36
W dokumentach składanych w PFRON w lutym za styczeń br., trzeba uwzględnić nowe kwoty należnych dofinansowań. Przy stopniu lekkim i umiarkowanym są one niższe od ubiegłorocznych.Przez cały 2013 r. pracodawcy powinni pamiętać o kolejnych zmianach przepisów dotyczących pobierania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wynikają one z przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji... czytaj więcej

Nowe druki tylko do korekt

Dodano: 2013-02-06 09:02:03
Zmieniły się wzory druków, które składają w PFRON pracodawcy osób niepełnosprawnych. Będą obowiązkowe dopiero od czerwca br. Wcześniej trzeba ich używać do korygowania dokumentów.Przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.; dalej ustawa o rehabilitacji), przewidują liczne obowiązki sprawozdawcze dla zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ich... czytaj więcej

Uznanie wydatku z ZFRON za pomoc de minimis. W Gazecie Podatkowej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-01-31 08:01:26
Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) muszą pamiętać, że prawidłowość wydatkowania środków funduszu uzależniona jest od uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis.Pomoc de minimisPomoc de minimis to rodzaj pomocy publicznej o szczególnym charakterze. U danego pracodawcy jej łączna wartość nie może przekroczyć wysokości 200 tys. euro w ciągu trzech lat budżetowych (w sektorze transportu wartość pomocy nie może... czytaj więcej

WAŻNE!!! Obowiązki sprawozdawcze pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na początku 2013 roku

Dodano: 2013-01-17 12:01:08
W dniu 20 stycznia br. mija termin przesłania przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji rozliczeniowych i informacji za 2012 r. Ponadto zakłady pracy chronionej powinny przesłać do wojewody informację półroczną dotyczącą spełniania warunków uprawniających do statusu ZPChrPolska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż do dnia 20 stycznia 2013 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne (ZPChr oraz tzw.... czytaj więcej

Jakie są zasady ustalania stanu zatrudnienia w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2013-01-10 11:01:13
Jednemu z niepełnosprawnych pracowników, zatrudnionemu od i września 2009 r., orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wygasło 30 września 2012 r. Jednak 1 października złożył on do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia. Nowe orzeczenie zostało wydane w połowie listopada, a pracownik przedstawił je pracodawcy 3 grudnia. Czy w tej sytuacji można wliczać go do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez cały... czytaj więcej

Czy finansując z dużego ZFRON wynagrodzenie dla pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, należy wystąpić o zaświadczenie o pomocy de minimis? W Prawie Pomocy Publicznej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-01-07 11:01:21
Jednym z warunków uzyskania oraz posiadania statusu zakładu pracy chronionej (zpchr) jest zapewnienie doraźnej oraz specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 245 Poz. 1810 z późn. zm.) środki funduszu można wydatkować na podstawową i specjalistyczną opiekę... czytaj więcej
1    50  51  52  53  54  55  56  57  58    58
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia