Artykuły i porady

Nowy druk do wykazywania pomocy publicznej. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-09-26 07:09:00
Od tego miesiąca firmy starające się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu muszą wraz z wnioskiem Wn-D przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikowany formularz INF-O-PP. Jego wypełnianie budzi jednak wśród firm wątpliwości. czytaj więcej

W 2018 r. PFRON wyda na dopłaty do pensji 3,1 mld zł. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON w dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-09-14 07:09:00
5 mld zl wyniesie w przyszłym roku budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie wyższy od bieżącego planu finansowego o 140 mln zl. czytaj więcej

Efekt zachęty w fundacjach i stowarzyszeniach, Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-08-31 12:08:00
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą wnioskować do PFRON o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń. Pracodawcy, którzy po raz pierwszy wnioskują o dofinansowanie do wynagrodzeń lub też mają dopiero zamiar zatrudnić osoby niepełnosprawne, mają znaczne problemy z interpretacją przepisów dotyczących jednego z warunków uzyskania pomocy, a mianowicie ustalania tzw. efektu zachęty. czytaj więcej

To nie stygmatyzacja - Jan Zając prezes POPON dla Dziennika Gazety Prwnej

Dodano: 2017-08-24 09:08:00
Nie podzielam opinii, że umieszczenie w orzeczeniu o niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności jest formą stygmatyzacji pracownika. Z pewnością nie jest także czynnikiem utrudniającym poszukiwanie pracy. Jednak mogą być sytuacje, w których może to stanowić dla osoby niepełnosprawnej problem, dlatego odnoszę się do poruszanego problemu z dużym zrozumieniem. Z punktu widzenia pracodawcy dokument potwierdzający niepełnosprawność pracownika powinien zawierać wszelkie niezbędne informac czytaj więcej

Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-06-29 10:06:00
W lipcu 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na tzw. starych pracowników. W praktyce przepisy te mogą znaleźć zastosowanie do osób, które uległy wypadkowi i stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia u pracodawcy. czytaj więcej

Typ przedsiębiorstwa na potrzeby PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-05-29 11:05:00
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy unijnego rozporządzenia, które wskazują na konieczność uprzedniego ustalenia, czy pracodawca jest przedsiębiorstwem samodzielnym, powiązanym, czy partnerskim. czytaj więcej

Jak potwierdzać niepełnosprawność pracownika. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-04-27 08:04:00
Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne bardzo ważne jest prawidłowe potwierdzanie niepełnosprawności pracownika oraz występowania u niego schorzeń szczególnych. Dotyczy to przede wszystkim pracodawców, którzy korzystają z przysługujących im przywilejów z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, np. wnioskują o dofinansowanie do wynagrodzeń lub wystawiają informację o kwocie obniżenia z tytułu zakupu publikacji lub usług. czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    54
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia