Artykuły i porady

Kiedy nowe rozporządzenie w sprawie ZFRON? – odpowiedź BON

Dodano: 2014-01-31 12:01:00

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o przedstawienie informacji na temat planów wydania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowego rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).


Od dnia 1 stycznia 2008 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1810). Zgodnie z § 12 rozporządzenia ZFRON ma ono obowiązywać do dnia 30 czerwca 2014 r. Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2014 r. powinno wejść w życie nowe rozporządzenie wykonawcze dotyczące funkcjonowania zakładowego funduszu rehabilitacji.

POPON wnioskował o przesłanie informacji, czy:

  • Biuro dysponuje założeniami do nowego projektu rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz
  • jakich zmian w zakresie funkcjonowania i wydatkowania ZFRON mogą spodziewać się przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.W odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2014 r. Biuro stwierdziło m.in., iż prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie ZFRON zostaną podjęte po wprowadzeniu stosownych zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynikających z art. 3 tzw. ustawy okołobudżetowej w sprawie zrównania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od 1 kwietnia br.

Pytanie
Odpowiedź

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia