Artykuły i porady

Kiedy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej poświadczy niepełnosprawność? Artykuł POON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-18 09:08:00

Czy wydane w 2006 r. orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do 111 grupy inwalidzkiej w związku ze służbą z jednoczesnym orzeczeniem inwalidztwa III grupy z ogólnego stanu zdrowia jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności?

Jak wynika z art. 62 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby, które przed 1 stycznia 1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu tej ustawy, jeżeli przed wskazaną datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

Ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa, wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez komisje lekarskie podległe Ministerstwu Obrony Narodowej lub Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby, przekłada się na następujące stopnie niepełnosprawności:

  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa w związku ze służbą z jednoczesnym orzeczeniem inwalidztwa III grupy z ogólnego stanu zdrowia traktowane jest na równi z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa wydane przez organy orzecznicze MON (wojskowe komisje lekarskie) lub organy orzecznicze MSWiA (komisje lekarskie MSWiA). Traktowane jest ono jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą. Jednak zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności może mieć miejsce wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia.

Należy zwrócić uwagę, że w omawianej sytuacji grupa inwalidzka została pracownikowi przyznana w 2006 r. W związku z tym pracodawca nie może go zaliczyć do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, gdyż orzeczenie zostało wydane po 1 stycznia 1998 r. Zatem obecnie, aby móc korzystać z uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej, pracownik powinien uzyskać nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Podstawa prawna

  • Art. 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127. poz. 721 ze zm.).

Anna Węgrzynowicz rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia