Artykuły i porady

Przy epilepsji i stwardnieniu rozsianym niższe opłaty na fundusz niepełnosprawnych pisze w Rzeczpospolitej Mateusz Brząkowski radca prawny - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2012-12-12 10:12:00

Szef może obniżyć 6-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, gdy angażuje osoby ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie zadań. Dzięki temu mniej przeleje na konto Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Jestem pracodawcą z tzw. otwartego rynku pracy, ale nie osiągam 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i muszę wpłacać na PFRON. Angażuję jednak 3 osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu: dwie ze schorzeniem 01-U - upośledzenie umysłowe i jedną ze schorzeniem 06-E - epilepsja (choroby wynikają z orzeczenia o niepełnosprawności). Czy możemy wliczać tych c pracowników do osób ze szczególnymi schorzeniami i tym samym obniżyć wskaźnik 6 proc - pyta czytelnik.

 

Tak. Pracodawca może wliczyć osoby ze schorzeniem oi-U - upośledzenie umysłowe oraz z 06-E - epilepsja do tzw. schorzeń szczególnych w druku INF-i i obniżyć 6- proc. wskaźnik.

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z 15 lipca 2003 r. (DzU nr 139, poz. 1328) symbole przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:

 

 1. 01-U - upośledzenie umysłowe,
 2. 02-P - choroby psychiczne,
 3. 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
 4. 04-0 - choroby narządu wzroku,
 5. 05-R - upośledzenie narządu ruchu,
 6. 06-E - epilepsja,
 7. 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia,
 8. 08-T - choroby układu pokarmowego,
 9. 09-M - choroby układu moczowo-płciowego,
 10. 10-N - choroby neurologiczne,
 11. 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
 12. 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

 

 

Należy jednak odróżnić symbol przyczyny niepełnosprawności od tzw. schorzeń szczególnych.

 

Schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy (tzw. schorzenia szczególne) wyróżniamy na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu ich obniżenia (DzU nr 124, poz. 820). 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wolno obniżyć, gdy angażuje się osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. Tak stanowi art. 21 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji).

 

Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia do tych schorzeń zaliczamy

 

 1. chorobę Parkinsona,
 2. stwardnienie rozsiane,
 3. paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 4. znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 5. głuchotę i głuchoniemotę,
 6. nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 7. epilepsję,
 8. przewlekłe choroby psychiczne,
 9. upośledzenie umysłowe,
 10. miastenię,
 11. późne powikłania cukrzycy.

 

 

Jeżeli pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne z tymi schorzeniami i jednocześnie na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji musi co miesiąc wpłacać na PFRON, może obniżyć wysokość wskaźnika, od którego zależy obowiązek dokonywania tych wpłat (np. z 6 do 5 proc).

 

Wystąpienie szczególnych schorzeń z art. 21 ust. 4 ustawy o rehabilitacji można udokumentować orzeczeniem, o którym mowa w tej ustawie, innym orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarza specjalisty (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 listopada 2009 r., III SA/Wa 718/09).

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w stanowisku z 15 października 2013 r. (BON-l-52311-332-2-LK/2013) stwierdziło ponadto, że jeżeli pracodawca nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi wystąpienie u pracownika szczególnych schorzeń z art. 21 ust. 4 ustawy o rehabilitacji, to niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wykaże w grupie „pozostali".

 

Ważne!

Do obniżenia 6-proc. wskaźnika szef wlicza tylko osoby z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 04-0,06-E oraz 01-U. Od osób z orzeczeniem o inwalidztwie nie wymaga się dodatkowego zaświadczenia lekarza. Gdy mają orzeczenia z innymi kodami, muszą dostarczyć zaświadczenie medyczne potwierdzające, że wystąpiło szczególne schorzenie.

 

Autor: Mateusz Brząkowski radca prawny

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Rzeczpospolita

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia