Komunikaty

PFRON: Rok zmian – raport na temat działań PFRON

Dodano: 2017-05-12 10:05:00
Przedstawiamy informację na temat działań, jakie w ostatnich 12 miesiącach zostały podjęte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. czytaj więcej

PFRON: Forma prawna we wniosku Wn-D i Wn-U-G

Dodano: 2017-04-28 10:04:00
Informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. nastąpiło wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) trzyznakowych kodów szczególnej formy prawnej.W związku z tym, w podmiotach zarejestrowanych w SODiR, w pozycji w której zapisywana jest 'Szczegółowa Forma prawna’ zostanie wykonana konwersja danych. Dotychczas używane dwuznakowe kody formy prawnej, wskazane w pkt. 7 wniosku Wn-D oraz w pkt. 11 wniosku Wn-U-G zostaną zastąpione trzyznakowymi odpowiednikami zgodnymi z obecną klasyfi czytaj więcej

PFRON: Składanie sprawozdań finansowych za 2016 rok

Dodano: 2017-04-27 11:04:00
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego”, należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON. czytaj więcej

PFRON: Badanie sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej

Dodano: 2017-04-27 11:04:00
Informujemy, że UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) potwierdził nowe stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące badania sytuacji ekonomicznej grupy jako całości. czytaj więcej

Obowiązek przekazywania do PFRON sprawozdania finansowego przedsiębiorcy powiązanego

Dodano: 2017-04-25 11:04:00
W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców pozostających w relacji powiązania z innymi przedsiębiorcami w sprawie obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych za 2016 rok do PFRON Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Funduszu z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości. czytaj więcej

PFRON: Nowy certyfikat PFRON dla Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w wersji on-line i off- line

Dodano: 2017-03-28 08:03:00
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 marca 2017 r. przypominamy, iż użytkownicy logujący się do SODiR po 6 marca 2017 r. – zaraz po pierwszym zalogowaniu się do SODiR po tej dacie - są zobowiązani do wygenerowania nowego certyfikatu PFRON. Konieczność wygenerowania nowego certyfikatu PFRON dotyczy wszystkich użytkowników, również pracodawców korzystających z aplikacji SODiR off-line. czytaj więcej

PFRON: Druk sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu województwa o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON

Dodano: 2017-03-28 08:03:00
W związku ze standaryzacją druków sprawozdań rzeczowo-finansowych wynikającą z procedur ISO, Departament ds. Finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od pierwszego kwartału 2017 roku obowiązuje sprawozdanie kwartalne Sp-W. Zmianie uległa nazwa sprawozdania oraz dodana została sygnatura Sp-W, merytoryczny zakres sprawozdawczości pozostał bez zmian. czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    39
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia