Komunikaty

PFRON: Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i składania wniosków o refundację Wn-U-G, Wn-U-A

Dodano: 2017-07-21 09:07:00 NOWOŚĆ
Szanowni Państwo, przypominamy, iż począwszy od 01 lipca 2016 r. zmianie uległa treść art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.)*. czytaj więcej

PFRON: Informacja o podziale środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2017

Dodano: 2017-07-19 21:07:00 NOWOŚĆ
Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 54/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków Funduszu na 2017 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…). czytaj więcej

PFRON: Zmiana w wykazywaniu obniżeń wpłat na PFRON

Dodano: 2017-07-17 10:07:00 NOWOŚĆ
Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zgodnie z art.2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1886) w deklaracjach DEK-I-u, stanowiących załącznik do dokumentów DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, składanych od dnia 1 lipca 2017 r. nie można już wykorzystywać obniżeń wpłat nabytych na zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2016 r. czytaj więcej

MRPiPS: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Dodano: 2017-07-12 12:07:00
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (projekt z dnia 3 lipca 2017 r.) czytaj więcej

PFRON: Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa oraz Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego

Dodano: 2017-07-11 10:07:00
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26.04.2017 r. Fundusz ponownie informuje, iż odstępuje od wzywania beneficjentów do składania wraz z wnioskiem Wn-D „Oświadczeń o statusie prawnym przedsiębiorstwa”, a także od składania przez beneficjentów posiadających status przedsiębiorstwa powiązanego „Informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego” dla każdego powiązanego z beneficjentem przedsiębiorstwa. czytaj więcej

PFRON: Zaproszenie na konsultacje społeczne programu „Za Życiem”

Dodano: 2017-06-23 10:06:00
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Minister Krzysztof Michałkiewicz zaprasza do udziału w konferencjach regionalnych w ramach konsultacji społecznych programu „Za Życiem”. czytaj więcej

PFRON: Proces rejestracji w SODiR, a terminowość składania kolejnych wniosków o wypłatę

Dodano: 2017-06-22 12:06:00
Przypominamy, iż brak zakończonego procesu rejestracji w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), a co za tym idzie brak przekazanej do Państwa informacji o nadanym numerze PFRON, nie wyklucza możliwości składania kolejnych wniosków o wypłatę dofinansowania (Wn-D wraz z załącznikami) oraz o refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G, WN-U-A wraz z załącznikami) w obowiązujących terminach. czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    40
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia