Komunikaty

Komunikat - 1 czerwca 2015 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji

Dodano: 2015-06-01 14:06:00

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż 1 czerwca 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r., poz. 493).

Od 1 czerwca 2015 r. wchodzą w życie przepisy wskazujące na możliwość umorzenia (w całości lub w części), rozłożenia na raty spłat lub odroczenia terminu płatności, należności pieniężnych dotyczących zwrotu pomocy udzielonej w formie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz odsetek od nienależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ustawa pozwala także objąć korzystnym uregulowaniem należności pieniężne dotyczące zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy nowelizowanej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007 r. i art. 25a ust. 5 w brzmieniu obowiązującym w roku 2008.

Od 1 października 2015 r. natomiast wchodzą w życie przepisy dotyczące zmian w przyznawaniu refundacji niepełnosprawnym przedsiębiorcom. W dotychczasowym stanie prawnym warunkiem uzyskania refundacji było terminowe opłacenie ich w całości, a nawet krótkie przekroczenie terminu pozbawiało możliwości otrzymania refundacji. Nowelizacja pozwala na wyeliminowanie tej sytuacji i sankcjonuje niedochowanie terminów określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie dłuższej jednak niż przekraczające 14 dni.

 

W załączniku treść znowelizowanej ustawy

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia