Komunikaty

Komunikat: Odwołania - rewolucja w zakresie postępowań administracyjnych

Dodano: 2018-02-05 09:02:00

Propozycje zmian w najnowszej nowelizacji ustawy obejmują całkowitą rewolucję w zakresie postępowań administracyjnych obejmujących przepisów wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

Część postępowań wynikających z ustawy o rehabilitacji (…) zmieni zasady odwołań, które zamiast obecnego trybu rozpatrywania przez ministra zamienią się we wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezesa Zarządu PFRON. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ma to służyć przyspieszeniu rozstrzygania spraw ale może budzić wątpliwości czy zmiana ta jest pozytywna dla stron postępowania.

Zdając sobie sprawę, że zdarzają się przypadki długiego oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy przed ministrem należy podkreślić, że nie budzi wątpliwości konieczności ich wnikliwego rozpatrzenia i często szerokiego, skomplikowanego ich zakresu. Należy podkreślić, że przez lata wypracowana została przez ministra linia wydawanych rozstrzygnięć, które nie zawsze są zgodne z podejmowanymi przez organ pierwszej instancji.

Zwrócić również należy uwagę, że uzasadnienie propozycji w żaden sposób nie odnosi się do wpływu na termin załatwienia sprawy przez sądy, jak i do kosztów takich postępowań dla stron. Uzasadnienie nie odpowiada również na pytanie co jest podstawą propozycji i czy nie wynika to wyłącznie z kwestii organizacyjnych w ministerstwie.

Uzasadnienie również nie wspomina w żaden sposób o realnej utracie wpływu ministra - wynikającego z ustawowego nadzoru - na działalność PFRON w zakresie postępowań wobec pracodawców osób niepełnosprawnych, jak i samych osób niepełnosprawnych.

Propozycja zmian w zakresie postępowań administracyjnych wymaga pogłębionej dyskusji i przeanalizowania wszystkich aspektów jej wejścia w życie.

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia