Komunikaty

Komunikat POPON- nowa wersja projektu nowelizacji u ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dodano: 2017-12-29 10:12:00

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejną wersję projektu Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Jest to dokument jaki zostanie przedstawiony na Komisji Prawniczej, która rozpatrzy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, w dniach 5 i 9 stycznia 2018 roku.

Komisja Prawnicza jest ostatnim etapem przygotowywania projektu ustawy przed przyjęciem go przez Radę Ministrów, jako projekt rządowy.

Obecne brzmienie projektu dodaje poprawkę zgłoszoną przez RODO w art. 6d ust. 4 pkt dotyczące zakresu danych przetwarzanych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz inne poprawki stylistyczne doprecyzowujące projektowane zapisy.

Założono nowy termin wprowadzenia projektu w życie na 1 lutego 2018.

Załączniki :

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303600/katalog/12461589#12461589

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia