Komunikaty

Komunikat: POPON zwraca uwagę na zły projekt

Dodano: 2018-03-29 09:03:00
  • Konsekwencje zmian mogą negatywnie wpłynąć na sytuacje pracodawców osób niepełnosprawnych,
  • Przedstawiciele POPON na spotkaniu w BON przedstawili zagrożenia wynikające z propozycji przepisów o postępowaniach w procedowanej nowelizacji przepisów ustawy,
  • Uzyskaliśmy zapewnienie, że nowela zostanie przeanalizowana pod kątem sytuacji w jakiej będą mogli znaleźć się pracodawcy gdy jedyną formą ochrony racji w sporze prawnym z PFRON będzie sprawa w sądzie.

Propozycja zmian w ustawie o rehabilitacji … niesie rewolucje w sposobie rozpatrywania odwołań od decyzji Prezesa Zarządu PFRON.

Zniknie możliwość analizy i wydania rozstrzygnięcia przez kompetentnych urzędników ministerstwa. Zastąpi ją procedura ponownego rozpatrywania sprawy w ramach PFRON. Ustawodawca nie przewidział żadnych mechanizmów ochrony przed skutkami decyzji w okresie dochodzenia swoich praw przed sądem, co będzie mogło mieć negatywne konsekwencje dla pracujących, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą osób niepełnosprawnych. POPON podejmuje działania nagłaśniające temat, które przyczynią się do zwrócenia uwagi na możliwe konsekwencje jakie wywoła zmiana w przepisach i pozwoli na uniknięcie wszelkich negatywnych skutków.

POPON podniósł, jako pierwszy, temat konsekwencji nowelizacji przepisów ustawy o rehabilitacji … w zakresie postępowań administracyjnych. Wątpliwości dla zasadności propozycji i możliwe jej skutki opisaliśmy tutaj (link). Zdając sobie sprawę, że sprawa wymaga dalszych działań, dziś, Monika Tykarska, v-ce Prezes Zarządu Krajowego POPON, spotkała się w siedzibie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z Panem Mirosławem Przewoźnikiem, Dyrektorem Biura. Na spotkaniu omówiono kwestię obecnie procedowanej nowelizacji ustawy, w szczególności zmian przepisów dotyczących postępowań. Uzyskaliśmy zapewnienie, że propozycja zostanie przeanalizowana pod kątem podnoszonych kwestii a w toku prac parlamentarnych możliwe jest wprowadzanie zmian mających wpływ na ostateczny kształt przepisów, które wejdą w życie.

Działania POPON przyczyniają się do zwiększenia świadomości realnych sytuacji, które wpływają na sytuację pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Dzisiejsze spotkanie było krokiem do wypracowania rozwiązań, których konsekwencję nie wpłyną negatywnie na cały obszar aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Źródło: POPON

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia