Komunikaty

Komunikat - Projekt rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Dodano: 2015-06-19 08:06:00

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż opublikowany został do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Wprowadza ono zmiany do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (z 2015 r. poz. 690).

Nowelizacja rozporządzenia wynika z wejścia w życie z dniem 1 października 2015 r. ustawy z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 493), która wprowadziła zmianę art. 25a ust. 1 i 4 oraz art. 25c ust. 2 ustawy o rehabilitacji, polegającą na liberalizacji warunku uzyskania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (udzielanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Znowelizowana ustawa o rehabilitacji dopuściła refundację składek opłaconych z maksymalnie 14-dniowym opóźnieniem, czyli z uchybieniem terminom ich opłacenia wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia