Komunikaty

Nowy sposób wystawiania informacji o ulgach we wpłatach na PFRON

Dodano: 2018-02-05 09:02:00

Wkrótce Parlament będzie pracował nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2215 - link), która obejmuje m.in. zmiany w zakresie sposobu wystawania informacji o ulgach we wpłatach na PFRON.

 

Zgodnie z projektem sprzedawca będzie zobowiązany do informowania nabywcy o możliwości złożenia oświadczenia o chęci uzyskania informacji o ulgach. Projektodawca nie określił sposobu tego informowania więc dopuszczona jest każda forma, która sprzedawca będzie mógł udowodnić jako taką która pozwoliła się z jej treścią zapoznać nabywcy. Dodatkowy dokument (wymaga udowodnienia, że kontrahent go otrzymał) czy odpowiednia adnotacja na fakturze będą spełniać wymóg określony w dodawanym art. 22 ust. 1a.takie informacje uzyskał Zarząd POPON podczas spotkania z Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Panem Mirosławem Przewoźnikiem oraz Zastępca Dyrektora Panem Michałem Pelczarskim. Należy podkreślić że wymogu ustawowego nie będzie spełniać ogólna informacja, np. w folderze reklamowym czy na stronie internetowej o czym świadczy precyzyjne wskazania w projektowanych przepisach konieczność przekazania tej informacji „wraz z fakturą”.

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia