Komunikaty

Obowiązek przekazywania do PFRON sprawozdania finansowego przedsiębiorcy powiązanego

Dodano: 2017-04-25 11:04:00

W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców pozostających w relacji powiązania z innymi przedsiębiorcami w sprawie obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych za 2016 rok do PFRON Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Funduszu z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości.

Przedsiębiorcy pytali czy obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego dotyczy tylko przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych czy tez wszystkich powiązanych podmiotów. Z odpowiedzi uzyskanej w. PFRON wynika, że „przedsiębiorca (należący do kategorii średnich i dużych przedsiębiorstw) wnioskujący o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, który pozostaje w relacji powiązania z innymi przedsiębiorstwami (Rozporządzenie KE 651/214) składa w terminie do 30.04.2017 r. do właściwego terenowo Oddziału PFRON tylko swoje sprawozdania finansowe”.

Z pozostałymi informacjami na temat obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych można zapoznać się na stronie PFRON – link

 

Źródło: POPON

 
« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia