Komunikaty

PFRON: Nowy certyfikat PFRON dla Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w wersji on-line i off- line

Dodano: 2017-03-28 08:03:00

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 marca 2017 r. przypominamy, iż użytkownicy logujący się do SODiR po 6 marca 2017 r. – zaraz po pierwszym zalogowaniu się do SODiR po tej dacie - są zobowiązani do wygenerowania nowego certyfikatu PFRON. Konieczność wygenerowania nowego certyfikatu PFRON dotyczy wszystkich użytkowników, również pracodawców korzystających z aplikacji SODiR off-line.

Beneficjenci korzystający z SODiR off-line - po pobraniu aktualnej wersji aplikacji (9.77) – powinni zalogować się również do aplikacji SODiR on-line w celu wygenerowania nowego certyfikatu PFRON. Po wykonaniu tej czynności, wnioskodawca może zalogować się do zaktualizowanej aplikacji SODiR off-line. W polu „login’’ należy wpisać dotychczasowy login, natomiast w polu ,,hasło’’ należy wpisać hasło do klucza ustalone podczas generowania nowego certyfikatu PFRON.

Jednocześnie Fundusz wyjaśnia, iż zgodnie z instrukcją generowania certyfikatu umieszczoną pod oknem logowania, nazwa zapisanego na dysku pliku w pierwszym etapie generowania certyfikatu zawiera: numer w rejestrze PFRON, datę i godzinę wygenerowania pliku np.

keystore_02R8219D5_bezCertyfikatu_20170301_080612.pfx

W drugim etapie generowania certyfikatu, podczas instalowania certyfikatu PFRON w module Korespondencja, plik będzie zawierał numer certyfikatu i inną godzinę utworzenia:

keystore_02R8219D5_19fed249f496a7ca _20170301_081015.pfx

Ostatnio wygenerowany przez wnioskodawcę plik zawierający numer certyfikatu będzie służył do autoryzacji składanych za pośrednictwem SODiR dokumentów. Plik z certyfikatem można przenieść w dowolne miejsce na komputerze użytkownika, a także można zmienić jego nazwę.

 

Źródło: pfron.org.pl

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia