Komunikaty

PFRON: Uwaga ! Zmiana adresów e-mail do składania przez samorządy terytorialne wniosków o przekazanie środków PFRON i sprawozdań rzeczowo -finansowych

Dodano: 2018-02-23 09:02:00

W ślad za pismami Prezesa Zarządu PFRON z dnia 13 lutego 2018 r. znak: DF.WRO.67.2018.w.IWR oraz DF.WRO.68.2018.w.IWR zamieszczamy wykaz adresów e-mail oraz nazwiska pracowników Wydziału ds. Rozliczeń Departamentu ds. Finansowych Biura Funduszu odpowiedzialnych za współpracę z poszczególnymi samorządami w celu usprawnienia kontaktów Biura Funduszu z samorządami w zakresie zadań realizowanych ze środków Funduszu wg. algorytmu.

 

Każdy z adresów e-mailowych dotyczy wszystkich samorządów powiatowych w województwie oraz samorządu województwa. Na nowe adresy skrzynek proszę przesyłać: kwartalne sprawozdania rzeczowo – finansowe, wnioski o wypłatę środków oraz wszelkie zapytania kierowane do Biura Funduszu dotyczące zadań finansowanych ze środków wg algorytmu począwszy od dnia 3 kwietnia 2018 r.

 

Jednocześnie przypominamy, że sprawozdania należy sporządzać w aplikacji „Sprawozdanie rzeczowo-finansowe” w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. a dostępnej na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Instytucje/Samorządy, od 3 kwietnia br. i przekazywać je w formie elektronicznej na właściwy adres e-mail do pracownika Wydziału ds. Rozliczeń Departamentu ds. Finansowych Biura Funduszu obsługującego dany samorząd, natomiast oryginał sprawozdania rzeczowo - finansowego prosimy przesyłać do Biura Funduszu w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

 

Obszar samorządów powiatowych z terenu danego województwa i samorząd wojewódzki.

 

 • łódzki lodzkie.wro@pfron.org.pl
 • podkarpacki podkarpackie.wro@pfron.org.pl
 • zachodniopomorski zachodniopomorskie.wro@pfron.org.pl

Imię i nazwisko osoby do współpracy/nr tel. - Hanna Dąbała 22/50-55-371

 

 • pomorski pomorskie.wro@pfron.org.pl
 • śląski slaskie.wro@pfron.org.pl
 • świętokrzyski swietokrzyskie.wro@pfron.org.pl

Imię i nazwisko osoby do współpracy/nr tel. - Anna Frelek 22/50-55-115

 

 • lubuski lubuskie.wro@pfron.org.pl
 • wielkopolski wielkopolskie.wro@pfron.org.pl

Imię i nazwisko osoby do współpracy/nr tel. - Michał Gadomski 22/50-55-758

 

 • kujawsko-pomorski kujawskopomorskie.wro@pfron.org.pl
 • lubelski lubelskie.wro@pfron.org.pl
 • warmińsko-mazurski warminskomazurskie.wro@pfron.org.pl

Imię i nazwisko osoby do współpracy/nr tel. - Izabela Król 22/50-55-461

 

 • mazowiecki mazowieckie.wro@pfron.org.pl
 • opolski opolskie.wro@pfron.org.pl
 • podlaski podlaskie.wro@pfron.org.pl
 • Imię i nazwisko osoby do współpracy/nr tel. - Ewa Lewicka 22/50-55-225
 • dolnośląski dolnoslaskie.wro@pfron.org.pl
 • małopolski malopolskie.wro@pfron.org.pl

Imię i nazwisko osoby do współpracy/nr tel. - Agnieszka Sobolewska – Rybska 22/50-55-498

 

Źródło: pfron.org.pl

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia