Komunikaty

POPON na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych

Dodano: 2018-02-07 14:02:00

W dniu 6 lutego (wtorek) 2018 roku odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Głównym tematem obrad podkomisji było omówienie sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia u pracodawców publicznych i na chronionym rynku pracy.

Posiedzeniu podkomisji przewodniczyła Pani Poseł Izabela Mrzygłocka. W posiedzeniu wziął także udział przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dyrektor Adam Hadław.

Sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy omówił Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Pan Mirosław Przewoźnik. Wskazał on na wyjątkową poprawę wskaźników dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Według przedstawionych danych za 2017 rok współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 29,3%, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 26,6% a stopa bezrobocia 9,4%.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu podkomisji głos zabierali także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców. W dyskusji poruszono problemy sytuacji osób niepełnosprawnych rynku pracy osób. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sferze publicznej oraz sytuacji WTZ i ZAZ. Przedstawiciele pracodawców zwracali uwagę na sytuację zakładów pracy chronionej oraz pytali o plany Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące ewentualnych zmian w procedowanej aktualnie w Sejmie nowelizacji ustawy o rehabilitacji.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel POPON zwrócił uwagę na sytuację zakładów pracy chronionej, w szczególności na brak dyskusji o przyszłości tej formy wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wskazał także na problem konieczności prac nad reformą orzecznictwa o niepełnosprawności. Zwrócił także uwagę na częste posługiwanie się w dyskusji jednostronnymi i niesprawiedliwymi ocenami dotyczącymi pracodawców osób niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia podkomisji poruszono także sprawę procedowanej aktualnie w Sejmie nowelizacji ustawy o rehabilitacji, w szczególności w zakresie udzielanych ulg we wpłatach na PFRON. Przewodnicząca podkomisji zaprosiła zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców do przesyłania do podkomisji swoich uwag i wniosków dotyczących procedowanej ustawy. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przekaże swoje uwagi i wnioski dotyczące zmian w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności zmian w art. 22 ustawy.

 

Źródło: POPON

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia