O nas

EKSPERT Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to serwis prawno-ekonomiczny będący  źródłem profesjonalnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w prawie i ekonomii.


EKSPERT Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to nowoczesna Platforma Dialogu Społecznego umożliwiająca poprzez komunikację on-line prezentację stanowisk i  projektów zmian w aktach prawnych, zgłaszanie uwag oraz wymianę poglądów na forum użytkowników.

EKSPERT to narzędzie dla zarządów firm, działów księgowości i kadr przedsiębiorstw otwartego i chronionego rynku pracy, instytucji oraz właścicieli firm zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nasi eksperci na bieżąco dbają, aby do Państwa dyspozycji znajdowały się aktualne treści z zakresu prawa i form zatrudniania niepełnosprawnych pracowników, informacje o instytucjach zajmujących się wsparciem dla pracodawców oraz możliwościach uzyskiwania przez przedsiębiorców pomocy finansowej.

EKSPERT zawiera opracowane akty prawne, stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, orzeczenia sądów,  rozwiązania konkretnych problemów, na jakie napotykają pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Użytkownicy mogą także skorzystać z usługi Pytania i odpowiedzi poprzez dostęp do zamieszczonych już rozwiązań problemów najczęściej zgłaszanych lub zadanie własnego pytania i przesłanie go do eksperta.

Korzystanie z EKSPERTA możliwe jest po zarejestrowaniu się podczas pierwszej wizyty, a przy kolejnych - po zalogowaniu. Firmy oraz instytucje zrzeszone w POPON posiadają bezpłatny dostęp do wszystkich usług EKSPERTA.


Wykup dostęp do portalu ekspertpopon.pl

 

NASI EKSPERCI

Adam HADŁAW - ekspert w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.


Magdalena SŁONECKA - ekspert w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, konstruowania indywidualnych programów rehabilitacji oraz wydatkowania zakładowego funduszu rehabilitacyjnego.
 

Adam
HADŁAW

Zawód wykonywany: dyrektor do spraw problematyki pracodawców oraz serwisu www.ekspertpopon.pl Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, doradca zawodowy.

Ekspert w zakresie: ekspert w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.


Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku ekonomia i zarządzanie, Podyplomowego Studium "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Studiów Podyplomowych "Zarządzanie i finansami firmy" w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Podyplomowych Studiów z doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ukończył Studium Doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg kursów i szkoleń zawodowych, między innymi z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomocy publicznej. Długoletni pracownik zakładu pracy chronionej gdzie zajmował się problematyką rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jako praktyk zajmuje się problemami pracodawców osób niepełnosprawnych współtworząc serwis EkspertPOPON.pl

 

Magdalena
SŁONECKA

Zawód wykonywany: dyrektor ds. sprzedaży Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, doradca zawodowy.
 
Ekspert w zakresie: konstruowania indywidualnych programów rehabilitacji, wydatkowania zakładowego funduszu rehabilitacji, organizacji pracy i rekrutacji osób niepełnosprawnych,  obsługi klienta z niepełnosprawnością.
 
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, wydatkowania ZFRON, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wybrane szkolenia prowadzone wg autorskiego programu: „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej” - szkolenie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” - szkolenie dla Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków, „Doradca Zawodowy Osoby Niepełnosprawnej” - szkolenia dla ZPCHR.

 

« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia