Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 2010-12-02 12:12:00
Dz.U.2010.226.1475USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 i Nr 217, poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. 1. Osobę niepełnosprawną wlicza się... czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dodano: 2009-07-01 14:07:00
Dz.U.03.152.1475 Dz.U.04.01.01 Dz.U.05.01.01 Dz.U.07.03.15 Dz.U.07.08.11ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i... czytaj więcej

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej.

Dodano: 2009-07-01 13:07:00
Dz.U.1999.101.1178 Dz.U.2000.86.958 Dz.U.2000.114.1193 Dz.U.2001.67.679 Dz.U.2001.49.509 Dz.U.2001.102.1115 Dz.U.2001.147.1643 Dz.U.2002.1.2 Dz.U.2002.115.995 Dz.U.2002.130.1112 Dz.U.2003.86.789 Dz.U.2003.128.1176 Dz.U.2003.217.2125 Dz.U.2004.54.535 Dz.U.2004.91.870 Dz.U.2004.173.1808 Dz.U.2006.144.1043Dz.U.2008.141.888 Dz.U.2009.18.97USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Art. 1-6. (uchylone). Art. 7. (uchylony). Art. 7a. 1. Ewidencję działalności... czytaj więcej

Wn-U-A

Dodano: 2009-01-13 00:01:02

Wn-U-G

Dodano: 2009-01-13 00:01:00
  1  2  3  4  5  6  7    
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia