SZKOLENIA OTWARTE

Zapraszamy na szkolenie Nowe obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Omówienie nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji (…) w związku z przyjętą ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz pozostałych przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Dodano: 2019-04-16 07:04:00
Uchwalona w lutym bieżącego roku Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO niebawem zacznie obowiązywać w krajowym porządku prawnym. Jej zapisy wprowadzają istotne zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Kodeksie pracy. Jak pokazuje doświadczenie ostatnich tygodni, stosowanie RODO faktycznie prowadzi do nakładania na pracodawców dotkliwych sankcji. czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne? Teoria i praktyka. Przykłady rozstrzygnięć i wyroki sądów

Dodano: 2019-04-08 13:04:00
Pracodawcy osób niepełnosprawnych coraz częściej spotykają się z różnego rodzaju problemami min. z żądaniem zwrotu czy też wstrzymywaniem dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Po ostatnich zmianach w ustawie o rehabilitacji… zmianie uległy zasady prowadzenia części postępowań administracyjnych. Do tej pory pracodawca, który nie zgadzał się z decyzją Prezesa PFRON składał odwołania do Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (MRPiPS) - obecnie służy mu jedynie wnios czytaj więcej
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia