SZKOLENIA OTWARTE

Prawidłowe sporządzanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Dodano: 2017-08-30 13:08:00

Zapraszamy na szkolenie

Prawidłowe sporządzanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2017 r.

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się sporządzaniem wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń o osób niepełnosprawnych i obsługą SODiR (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji). Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-warsztatowy. Osoby początkujące oraz średniozaawansowane w tematyce obsługi systemu SODIR będą miały możliwość  doskonalenia swoich umiejętności dotyczących prawidłowego sporządzenia kompletnego wniosku o wypłatę dofinansowania. Szkolenie wzbogacone jest licznymi ćwiczeniami praktycznymi, zarówno z zakresu sporządzania dodatkowych informacji potrzebnych do sporządzania wniosku (wskaźniki zatrudnienia) jak i wypełniania formularzy INF-D-P, Wn-D oraz INF-O-PP. W trakcie szkolenia omówione zostaną także najnowsze zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń wynikające z ostatnich nowelizacji ustawy o rehabilitacji.

 

Program szkolenia:

 1. Podmioty uprawnione do otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń ON
 2. Osoby niepełnosprawne, na które przysługuje dofinansowanie.
 3. Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, organy wydające orzeczenia o niepełnosprawności, stopnie i rodzaje niepełnosprawności.
 4. Definicje wskaźników zatrudnienia – wskaźniki na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji (...) oraz rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.:
  1. Zasady zaliczania osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia;
  2. Sposoby wyliczania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy;
  3. Jak prawidłowo ustalić (wyliczyć) wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 21 ust. 5 ustawy);
  4. Jak prawidłowo ustalić (wyliczyć) wskaźniki zatrudnienia  podstawie  art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz art.  3 i 5 załącznika do rozporządzenia.
 5. Maksymalne wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 6. Kiedy pracodawcy przysługuje podwyższone dofinansowanie do wynagrodzeń? Schorzenia szczególne i  sposoby ich potwierdzania na potrzeby dofinansowania do wynagrodzeń.
 7. Jak prawidłowo ustalić koszty płacy? Ustalanie limitów kosztów płacy na potrzeby dofinansowań do wynagrodzeń:
  1. u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą
  2. u pracodawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej.
 8. Co to jest efekt zachęty? Kiedy pracodawca musi wykazać efekt zachęty na potrzeby dofinansowania do wynagrodzeń? Ustalanie efektu zachęty metodą:
  1. ilościową;
  2. jakościową
 9. Szczegółowe zasady uzyskania dofinansowania oraz sytuacje problemowe:
  1. Dofinansowanie maksymalnie do jednego etatu;
  2. Zaległości wobec PFRON;
  3. Terminowe ponoszenie kosztów płacy oraz zasady przekazywania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych;
  4. Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy;
  5. Obowiązek przechowywania dokumentacji;
  6. Inne sytuacje problemowe;
  7. korygowanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych a nowe orzeczenie o niepełnosprawności.
 10. Omówienie terminów i procedur dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń wynikających  z  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 11. Obsługa systemu SODiR – online – omówienie zasad ogólnych korzystania z aplikacji SODiR
 12. Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń w 2017 r ., przedsiębiorstwa powiązane.  

Szkolenie wzbogacone jest ćwiczeniami praktycznymi doskonalącymi umiejętności wyliczania wskaźników zatrudnienia, obliczania wysokości dofinansowania oraz wypełniania formularzy  INF-D-P, Wn-D oraz INF-O-PP.

 

Szkolenie poprowadzi:

Adam Hadław - Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku ekonomia i zarządzanie, Podyplomowego Studium „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Studiów Podyplomowych "Zarządzanie i finansami firmy" w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Podyplomowych Studiów z doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ukończył Studium Doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg kursów i szkoleń zawodowych, między innymi z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomocy publicznej. Długoletni pracownik zakładu pracy chronionej, gdzie zajmował się problematyką rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie. Jako praktyk zajmuje się problemami pracodawców osób niepełnosprawnych współtworząc serwis EkspertPOPON.pl oraz doradza pracodawcom osób niepełnosprawnych.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00 – 16:00 w następujących miastach:

 • 11.10 – Bydgoszcz
 • 12.10  - Gdańsk
 • 13.10 - Warszawa
 • 16.10 - Kraków
 • 17.10 - Katowice
 • 18.10 - Wrocław
 • 19.10 - Poznań

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 420 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 390zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 420zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie:  materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 ;

fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszenia

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia