SZKOLENIA OTWARTE

Ulgi we wpłatach na PFRON, zmiany w ustawie o rehabilitacji - cykl szkoleń

Dodano: 2018-01-31 08:01:00

Zapraszamy na szkolenie

Ulgi we wpłatach na PFRON w 2018 r.

Najnowsze zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawie o rehabilitacji (…) w tym zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS

- sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON z uwzględnieniem propozycji najnowszych zmian (druk sejmowy 2215)

- wpłaty obowiązkowe na PFRON – zasady obliczania i rozliczania wpłat w 2018 r

- zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2018 r – nowelizacja ustawy o rehabilitacji – pozostałe zmiany

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się rozliczeniami z PFRON. Uczestnik szkolenia uzyska praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu obliczania wskaźników zatrudnienia, prawidłowego obliczania wpłat na PFRON a także możliwości obniżenia ich wysokości za pomocą tzw. ulg. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z zasadami udzielania i obliczania wysokości ulg na PFRON. Szkolenie poszerzone jest o informacje na temat najnowszych propozycji zmian (druk 2215) w przepisach dotyczących udzielania ulg na PFRON oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Program szkolenia:

I. Wpłaty obowiązkowe na PFRON. ZasadY obliczania wskaźników zatrudnienia. Sprawozdawczość na potrzeby rozliczeń z PFRON – Zmiany od 2018 r.

 1. Podmioty zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Podstawowe pojęcia i definicje;
 2. Dokumenty potwierdzające stopień oraz rodzaj niepełnosprawności - organy wydające orzeczenia o niepełnosprawności, prawidłowa interpretacja orzeczeń;
 3. Prawidłowe ustalanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 2a i 21 ust 5 ustawy o rehabilitacji);
 4. Zasady ustalenia wysokości wpłaty obowiązkowej na PFRON;
 5. Możliwości obniżania wysokości wpłat obowiązkowych na PFRON:
  1. Obniżane ustawowego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  2. Wykorzystanie ulg we wpłatach na PFRON.
 6. Ćwiczenia:
  1. Obliczenie wskaźników zatrudnienia na podstawie art. 2a i 21 ust 5 ustawy o rehabilitacji;
  2. Sporządzanie informacji INF-1;
  3. sporządzanie deklaracji DEK-I-0.
 7. Pytania i odpowiedzi.

 

II. sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON

 1. Podstawy prawne nabywania ulg i obniżania wpłat obowiązkowych na PFRON – z uwzględnieniem proponowanych zmian (druk 2215).
  1. Podmioty uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.
  2. Zasady udzielania informacji o wysokości obniżenia wpłaty na PFRON w 2018 roku – nowe zasady wystawiania informacji o kwocie obniżenia (nowe procedury) oraz obliczania wysokości ulgi.
  3. Sankcje za nieprawidłowości w wystawianiu informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON w 2018 roku.
  4. Warunki wykorzystania ulg do obniżenia wpłat na PFRON przez kupujących w 2018 roku z uwzględnieniem sytuacji jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Ćwiczenia praktyczne:
  1. Wyliczanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby art. 22;
  2. Wyliczanie wysokości ulgi we wpłatach na PFRON;
  3. Sporządzenie informacji o kwocie obniżenia wpłaty INF-U oraz informacji oraz informacji INF-1-u.
 3. Pytania i odpowiedzi.

 

III.Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2018 – informacja o pozostałych zmianach.

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2018 r. – propozycje zmian w ustawie, najnowsze interpretacje BON, PFRON, UOKIK;
 2. Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą – zmiany w ustawie (druk 2215).

 

Szkolenie poprowadzi:

Adam Hadław - Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku ekonomia i zarządzanie, Podyplomowego Studium „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Studiów Podyplomowych "Zarządzanie i finansami firmy" w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Podyplomowych Studiów z doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ukończył Studium Doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg kursów i szkoleń zawodowych, między innymi z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomocy publicznej. Długoletni pracownik zakładu pracy chronionej, gdzie zajmował się problematyką rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie. Jako praktyk zajmuje się problemami pracodawców osób niepełnosprawnych współtworząc serwis EkspertPOPON.pl oraz doradza pracodawcom osób niepełnosprawnych.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 15 luty 2018 - Warszawa
 • 22 luty 2018 - Bydgoszcz
 • 23 luty 2018 - Gdańsk
 • 1 marca 2018 - Poznań
 • 2 marca 2018 - Wrocław
 • 14 marca 2018 - Kraków
 • 15 marca 2018 - Katowice
 • 20 marca 2018 - Rzeszów

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 420 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 390zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 420zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą.

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia dla poszczególnych województw:

 • tel. (017) 857 75 56 biuro@rzeszow.popon.pl – województwo podkarpackie
 • tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pl – pozostałe województwa
 • fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszeniowy

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia