SZKOLENIA OTWARTE

Zapraszamy na szkolenie: Najnowsze zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Nowelizacja ustawy o rehabilitacji (…)

Dodano: 2018-05-30 08:05:00

Zapraszamy na szkolenie

Najnowsze zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Nowelizacja ustawy o rehabilitacji (…)

 

Specjalna cena dla członków POPON tylko 100 zł netto za osobę*

 

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyjęta przez parlament 16 maja br. wprowadza istotne zmiany w zakresie sposobu wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, zmienia również sposób ochrony praw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakresie postępowań administracyjnych kończących się decyzją Prezesa Zarządu PFRON.

Cykl szkoleń ma na celu przedstawienie kluczowych zmian w ustawie z obszaru aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Szkolenie oparte będzie na szczegółowej analizie nowych przepisów i praktycznym wymiarze zmian. Pokazane będę również możliwe konsekwencji skutków nowelizacji, jak i możliwe sposoby działania przedsiębiorców w świetle nowych rozwiązań prawnych.

 

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia obejmować będą m.in.:

 • omówienie procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o rehabilitacji.. ze szczególnym uwzględnieniem uwag zgłaszanych w toku konsultacji projektu;
 • zmiany przepisów w zakresie sposobu wystawiania informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON;
 • nowy sposób prowadzenia postepowań administracyjnych w zakresie odwołań od decyzji Prezesa Zarządu PFRON i wojewody.

 

Szkolenie obejmować będzie praktyczne aspekty wejścia w życie zmian z propozycjami działań, które podejmować mogą pracodawcy w świetle wprowadzanych zmian.

 

Zakres szkolenie obejmuje również najnowsze interpretacje i stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NIepełnosprawnych i PFRON.

 

Program szkolenia:

 1. Proces legislacyjny nowelizacji ustawy ze szczególnym uwzględnieniem propozycji POPON zmian przepisów.
 2. Zmiany w art. 22 - zasady obniżania wpłat na PFRON:
 • nowe obowiązki informacyjne sprzedawcy;
 • sposób dokumentowania oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat;
 • tryb postępowania w przypadku odwołania przez nabywcę oświadczenia;
 • sposób obliczania wysokość ulgi;
 • zasady wystawiania informacji o kwocie obniżenia;
 • sankcje wynikające z przepisów ustawy;
 • okres przejściowy stosowania dotychczasowych zasad w zakresie obniżania wpłat na PFRON.
 1. Postępowania administracyjne prowadzone przez Prezesa Zarządu PFRON i wojewodę - zmiana możliwości złożenia odwołania na możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
 • zakres postępowań, których dotyczy zmiana;
 • procedura składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w tym konsekwencje korzystania z możliwości bezpośredniego złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • Skarga do WSA;
 • sposoby zabezpieczenia interesów strony skarżącej w czasie postępowania przed WSA;
 1. Blokada dofinansowań:
 • podstawy prawne działań PFRON;
 • procedury PFRON w zakresie wypłaty dofinansowań w kontekście blokady;
 • możliwe sposoby działania pracodawcy w przypadku blokady.
 1.  Aktualne interpretacje BON i PFRON w kluczowych dla pracodawców osób niepełnosprawnych kwestiach.

 

Szkolenie poprowadzi:

Krzysztof Kosiński - wiceprezes zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, prawnik, absolwent aplikacji sejmowej, w latach 2009 - 2017 dyrektor i zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w którym odpowiadał m.in. za przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń oraz obszar rehabilitacji zawodowej i postępowań administracyjnych. Zawodowo zajmuje się tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych i udzielania pomocy publicznej dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Posiada praktyczne doświadczenie w procedowaniu zmian i tworzeniu aktów prawnych zarówno jako ekspert pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne reprezentujący POPON, pracownik Kancelarii Sejmu, jak i przedstawiciel administracji rządowej

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 12 czerwca 2018 - Bydgoszcz
 • 15 czerwca 2018 - Gdańsk
 • 19 czerwca 2018 - Poznań
 • 22 czerwca 2018 - Warszawa
 • 25 czerwca 2018 - Kraków
 • 28 czerwca 2018 - Wrocław

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • specjalna cena dla Członków POPON – 100 zł netto plus 23 % vat – w przypadku udziału większej ilości osób z firmy Członkowskiej cena za kolejną osobę wynosi 390 zł netto plus 23 % Vat”
 • dla pozostałych uczestników - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 420zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą.

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pl

fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszeniowy

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia