SZKOLENIA OTWARTE

Zapraszamy na szkolenie Wydatkowanie środków ZFRON. Warsztaty z pisania IPR.

Dodano: 2019-09-25 14:09:00

Zapraszamy na szkolenie
Wydatkowanie środków ZFRON
Warsztaty z pisania IPR.

 

Program szkolenia:

 1. Przypomnienie ogólnych zasad dotyczących zarządzania środkami ZFRON – 15 min.
 2. Wydatki z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej (wraz z przykładowym uzasadnieniem poszczególnych wydatków) – 60 min.
  1. przejazd, pobyt i leczenie w szpitalach i sanatoriach,
  2. zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych,
  3. zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, środków transportu,
  4. adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  5. usprawnianie fizyczne,
  6. finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, wczasów lub wypoczynku zorganizowanego w innej formie,
  7. odpłatność za pobyt na koloniach, obozach oraz turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci pracowników, a także dla dzieci osób niepełnosprawnych,
  8. opieka socjalno-bytową w domu nad pracownikiem niepełnosprawnym w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się,
  9. utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika,
  10. zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  11. opłacanie przewodników dla osób niewidomych oraz dla osób ze schorzeniem narządu ruchu zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  12. opłacanie tłumacza języka migowego,
  13. przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
  14. ryczałt oraz zwrot kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych za używany własny pojazd mechaniczny do celów pozasłużbowych,
  15. dojazdy do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu,
  16. kształcenie lub dokształcanie, w tym również w szkołach średnich i wyższych,
  17. kursy i szkolenia rozwijające pozazawodowe zainteresowania,
  18. opłacanie składki na indywidualne ubezpieczenia osób niepełnosprawnych,
  19. odpłatność za podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
 3. Wydatki z tzw. puli ogólnej ZFRON – 45 min.
  1. wydatki w ramach pomocy de minimis – obligatoryjny de minimis
   • wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;
   • koszty wprowadzania nowoczesnych technologii i prototypowych wzorów oraz programów;
   • tworzenie, remont, rozbudowa i utrzymanie bazy: rehabilitacyjnej, socjalnej, wypoczynkowej;
   • dodatkowe wynagrodzenie pracowników za znajomość i posługiwanie się językiem migowym oraz wynagrodzenie lektorów dla pracowników niewidomych;
   • szkolenia zawodowe
   • zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych
  2. możliwe wydatki poza pomocą de minimis – fakultatywny de minimis
   • podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
   • dowożenie do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych;
   • organizację turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających;
   • działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną;
 4.  Warsztaty z pisania Indywidualnych Programów Rehabilitacji – 3,5 godz.
  1. Założenia i cel  IPR
  2. Komisja Rehabilitacyjna ds. IPR
   • powołanie
   • skład (w zpchr i w byłym zpchr)
   • odpowiedzialność członków komisji
  3. Dobór uczestnika IPR – jego współpraca przy opracowaniu programu
  4. Struktura IPR
  5. Diagnoza sytuacji zawodowej
   • jak ją przeprowadzić, na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy w diagnozie
   • ograniczenia zawodowe
  6. Dobór odpowiednich metod realizacji programu
   • różnorodność, komplementarność metod
   • zasada celowości i oszczędności
  7. Problem danych sensytywnych w IPR w kontekście RODO
  8. Najczęściej pojawiające się problemy w ramach IPR
   • Odejście pracownika objętego IPR
   • Odmowa wydania zaświadczenie o pomocy de mnimis
    • zarzut: podstawowe wyposażenie stanowiska pracy
    • zarzut: brak oszczędności
    • zarzut: nieodpowiednia podstawa prawna wydatku
  9. Wspólna praca nad IPR, przykłady gotowych IPR
   • IPR na utworzenie nowego stanowiska pracy
   • IPR na doposażenie obecnego stanowiska pracy
   • IPR – y na wydatki zmniejszające ograniczenia zawodowe poza pomocą de minimis
  10. Modyfikacja IPR
  11. Ocena okresowa i końcowa IPR
  12. Najnowsze wyroki sądów w  sprawie IPR

 

Szkolenie poprowadzi:

Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00  w następujących miastach:

 • Bydgoszcz –14.10.2019
 • Kraków – 16.10.2019
 • Rzeszów –17.10.2019
 • Gdańsk – 21.10.2019
 • Poznań – 13.11.2019
 • Wrocław –14.11.2019
 • Warszawa –21.11.2019

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 400 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie:  materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą podczas szkolenie a także przez okres 14 dni po szkoleniu

 

Sposób zgłoszenia i płatności:
Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

Kontakt w sprawie szkolenia:
P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pl;  uslugi@popon.pl

Formularz zgłoszenia

 

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia