SZKOLENIA OTWARTE

Zapraszamy na szkolenie Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zpchr i byłych zpchr

Dodano: 2019-04-08 13:04:00

Zapraszamy na szkolenie

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zpchr i byłych zpchr: tworzenie, wydatkowanie, kontrole, najczęściej popełniane błędy, stanowiska BON i najnowsze wyroki sądów, tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji

 

Program szkolenia:

 1. Przeznaczenie środków ZFRON
 2. ZFRON po utracie statusu zpchr
 3. Środki tworzące ZFRON
  1. w zakładach pracy chronionej
  2. w byłych zakładach pracy chronionej
 4. Pomoc de minimis
  1. limity pomcy de minimis
  2. ubieganie się o zaświadczenie o pomocy de minimis
  3. konsekwencje przekroczenia limitu
  4. konsekwencje braku zaświadczenia o pomocy de minimis
  5. kontrole
 5. Zasady zarządzania środkami ZFRON
  1. regulamin ZFRON (wzór do wykorzystania)
  2. ewidencja ZFRON
  3. rachunek bankowy ZFRON
  4. zasada celowości i oszczędności wydatków
  5. podział środków ZFRON
  6. terminy przekazywania środków na ZFRON
  7. obowiązek zwrotu niewydatkowanych środków
 6. Kontrole ZFRON i kary za niezgodne z ustawą wydatkowanie środków
 7. Wydatki z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej
  1. zasady przyznawania pomocy
  2. osoby uprawnione
  3. wniosek o udzielenie pomocy (wzór do wykorzystania)
  4. forma udzielonej pomocy (wzór umowy pożyczki oraz wniosku o umorzenie pożyczki do wykorzystania)
  5. możliwe wydatki w ramach pomocy indywidualnej (przykłady uzasadnienia poszczególnych wydatków)
 • leki, wizyty u lekarza specjalisty (min. stomatolog), rehabilitacja,
 • sprzęt rehabilitacyjny, wyroby medyczne
 • adaptacja, modernizacja mieszkań, wyposażenie lokali mieszkalnych (min. sprzęt AGD, meble)
 • turnusy rehabilitacyjne, udział opiekuna
 • wczasy, wypoczynek zorganizowany w innej formie (agroturystyka)
 • kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
 • ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów pozasłużbowych a także finansowanie dojazdów do pracy i z pracy – różnice, zasady udzielania,
 • inne wydatki z pomocy indywidualnej
 1. dokumentowanie wydatków i termin przechowywania dokumentów
 1. Wydatki z tzw. puli ogólnej ZFRON
  1. wydatki w ramach pomocy de minimis
  2. wydatki poza pomocą de minimis
  3. dokumentowanie wydatków i termin przechowywania dokumentów
  4. leasing z ZFRON
 2. Indywidualne Programy Rehabilitacji
  1. definicje: IPR, ograniczenia zawodowe
  2. cel IPR
  3. komisja rehabilitacyjna ds. IPR
  4. zasady tworzenia IPR, struktura IPR
  5. katalog wydatków w ramach IPR
  6. dokumentowanie wydatków, niezbędne dokumenty, czas ich przechowywania
  7. Przykład IPR (wzór do wykorzystania)

Szkolenie poprowadzi:

Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 11.04.2019 – Poznań
 • 12.04.2019 - Wrocław
 • 16.04.2019 – Kraków
 • 17.04.2019 – Rzeszów
 • 26.04.2019 – Warszawa
 • 16.05.2019 – Bydgoszcz
 • 21.05.2019 - Gdańsk

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 400 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 
biuro@bydgoszcz.popon.pl; uslugi@popon.pl
Fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszenia

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia