SZKOLENIA OTWARTE

Zapraszamy na szkolenie Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zpchr i w byłych zpchr

Dodano: 2018-02-27 12:02:00

Zapraszamy na szkolenie

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w zpchr i w byłych zpchr

- zasady tworzenia i wydatkowania ZFRON

- wątpliwości i najczęściej popełniane błędy

- najnowsze wyroki sądów, stanowiska BON

 

Program szkolenia

 1. Podstawa prawna tworzenia i wydatkowania ZFRON
 2. Regulamin ZFRON
 3. Podmioty uprawnione do dysponowania środkami ZFRON – zpchr i byłe zpchr
 4. Zasady gospodarowanie środkami ZFRON
 • Cel wydatkowania środków ZFRON – definicja rehabilitacji
 • Rachunek bankowy a kasa ZFRON
 • Terminy przekazywania środków na rachunek bankowy ZFRON
 • Ewidencja środków ZFRON, podział środków ZFRON
 • Zasada celowości i oszczędności wydatków
 • Zwrot niewydatkowanych środków
 • Kary za niezgodne z ustawą wydatkowanie środków ZFRON
 1. Pomoc publiczna - zasady klasyfikowania wydatków jako pomoc de minimis lub pomoc socjalna udzielana indywidualnym konsumentom
 2. Pomoc indywidualna z ZFRON
 • Zasady przyznawania pomocy
 • Wniosek o udzielenie pomocy
 • Pożyczki ze środków ZFRON, zasady umorzenia
 • Dokumentowanie wydatków z ZFRON z pomocy indywidualnej
 1. Wydatki w ramach pomocy indywidualnej
 • Leki, wizyty u lekarza specjalisty (min. stomatolog), rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, wyroby medyczne
 • Adaptacja, modernizacja mieszkań, wyposażenie lokali mieszkalnych (min. sprzęt AGD, meble)
 • Turnusy rehabilitacyjne, udział opiekuna
 • Wczasy, wypoczynek zorganizowany w innej formie (agroturystyka)
 • Kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
 • Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów pozasłużbowych a także finansowanie dojazdów do pracy i z pracy – różnice, zasady udzielania, uwaga! - brak możliwości finansowania biletów MZK
 • Inne wydatki z pomocy indywidualnej
 1. Wydatki z ZFRON z katalogu ogólnego tzw. dużego ZFRON
 • Wyposażenie stanowiska pracy – definicja, zakres, możliwe wydatki, zakup środka trwałego w ramach umowy leasingu, sprzedaż środka trwałego zakupionego z zfron
 • Roboty budowlane a dostosowanie pomieszczeń zakładu
 • Bazy rehabilitacyjne, socjalne, wypoczynkowe – zasady ewidencjonowania ewentualnych przychodów z bazy
 • Opieka medyczna – kiedy pomoc de minimis a kiedy pomoc o charakterze socjalnym, zasady dokumentowania wydatków
 • Szkolenia
 • Dowożenie do pracy – bilety MZK, kiedy pomoc de mimimis a kiedy wydatek o charakterze socjalnym
 • Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych – zasady korzystania, sprzedaż
 • Organizacja turnusów rehabilitacyjnych
 • Działalność sportowa, rekreacyjna, turystyczna – zasady organizacji, przykładowe wydatki, zasady dokumentowania wydatków
 1. Indywidualne Programy Rehabilitacji
 • Zasady tworzenia w zpchr i byłych zpchr,
 • Cel IPR
 • Katalog wydatków w ramach IPR
 • Komisja rehabilitacyjna – powołanie, skład, kwalifikacje i odpowiedzialność członków komisji
 1. Wątpliwości i najczęściej popełniane błędy w zakresie wydatkowania środków ZFRON, wyroki sądów, stanowiska BON

 

Szkolenie poprowadzi:

Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 21 marca – Bydgoszcz
 • 22 marca – Gdańsk
 • 12 kwietnia – Wrocław
 • 13 kwietnia – Poznań
 • 17 kwietnia - Katowice
 • 18 kwietnia – Kraków
 • 19 kwietnia - Rzeszów
 • 15 maja – Warszawa

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 420 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 390zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 420zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia dla poszczególnych województw:

 • tel.(52) 348 63 83 uslugi@popon.pl biuro@bydgoszcz.popon.pl
 • fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszeniowy

 
« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia