SZKOLENIA OTWARTE

Zapraszamy na szkolenie Zmiany w PIT, CIT, VAT w 2019 r.

Dodano: 2019-01-09 15:01:00

Zapraszamy na szkolenie

Zmiany w PIT, CIT, VAT w 2019 r.

 

Program szkolenia:

I Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

 1. uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego
 2. wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku ukierunkowanych na pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością
 3. złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi
 4. zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej
  1. Podwyższenie limitu wartości samochodu amortyzowanego w kosztach podatkowych z 20.000 Euro do 150.000 zł (dla samochodów elektrycznych do 225.000 zł)
  2. Podwyższenie limitu ubezpieczenia Autocasco ujmowanego w koszty wg zasad jak w punkcie a
  3. ograniczenie kosztów używania samochodów przedsiębiorcy w kosztach podatkowych do 75% tych wydatków
  4. likwidacja kilometrówki i nowy limit wydatków z tytułu używania samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do 20% tych wydatków
  5. koszty używania pojazdu i inne koszty
  6. przepisy przejściowe
 5. uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.
 6. zniesienie obowiązku prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,
 7. podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym
 8. poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 9. umożliwienie– pod określonymi warunkami – posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 10. likwidacja obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:
  1. informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,
  2. odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,
  3. dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,
 11. wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),
 12. Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,
 13. wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;
 14. wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,
 15. wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;
 16. obniżenie opodatkowania z dochodów z działalności innowacyjnej - wynalazki, patenty, receptury, nowe rośliny, nowe preparaty strzeżone prawnie
 17. nowe zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych
 18. nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami
 19. podmioty powiązane i dokumentacja transakcji wg nowych zasad
 20. nowe terminy składania deklaracji PIT-11,PIT-8C,
 21. nowe zasady składania zeznań rocznych - już za 2018 r
 22. zeznania przygotowane przez KAS i ich akceptacja
 23. ulga na termomodernizację
 24. pozostałe zmiany

II Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych:

 1. wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%
 2. wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction – NID)
 3. określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał
 4. uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej
 5. modyfikacja przepisu dotyczącego właściwości Naczelnika US w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywania zysku na kapitał zakładowy
 6. wprowadzenie zwolnienia podmiotowego dla jednostek dozoru technicznego
 7. zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki.
 8. pozostałe zmiany

III Pozostałe zmiany w ustawach o podatkach dochodowych oraz innych ustawach podatkowych w tym podatku od towarów i usług

IV Odpowiedzi na pytania

 

Szkolenie poprowadzi:

Paweł Małecki - Doradca podatkowy, wieloletni praktyk. Jest autorem książki i kilku publikacji z zakresu prawa podatkowego. Jest członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych (organ władzy wykonawczej Krajowej Izby Doradców Podatkowych), Komisji Prawa Podatkowego (organ opiniujący akty prawne dotyczące prawa podatkowego) oraz Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych. Od 2001 r. jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów, przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 17.01. 2019 – Warszawa
 • 01.02.2019 - Poznań

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 400 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

 • P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pl; uslugi@popon.pl
 • fax (52) 348 63 20

Program Szkolenie

Formularz zgłoszenia

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia