Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Pożyczka dla niepełnosprawnego wolna jest od odsetek. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-03-09 07:03:00
Chcemy udzielić pracownikowi niepełnosprawnemu pożyczki ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Na jakie cele możemy udzielić takiej pożyczki Czy może być ona oprocentowana Czy pracodawca musi udokumentować jej przyznanie? czytaj więcej

Uchwała NSA ważna dla prowadzących ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-02-27 11:02:00
Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z grudnia 2016 r. rozstrzygnął kwestię dotyczącą początku biegu terminu na przekazanie kwoty części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Ma ona duże znaczenie dla pracodawców, którzy w okresie do 30 czerwca 2016 r. przekazywali środki na zakładowy fundusz rehabilitacji. czytaj więcej

UWAGA! Problemy z refundacją kosztów zakupu samochodu ze środków PFRON

Dodano: 2015-05-07 10:05:00
W związku, że zgłaszanymi do Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informacjami w sprawie pojawiających się problemów z rozliczeniem przez pracodawców kosztów refundacji zakupu samochodów informujemy, że POPON przygotowuje się do podjęcia stosownej interwencji. czytaj więcej

Stanowisko UOKiK – definicja przedsiębiorstwa w związku z limitem pomocy de minimis

Dodano: 2015-01-08 12:01:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczegółowe i wnikliwe wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), w zakresie wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego). czytaj więcej

Wydatkowanie środków ZFRON niezgodnie z przepisami

Dodano: 2014-08-28 09:08:00
Wydatkowanie środków ZFRON powinno odbywać się zgodnie z przepisami. Ze środków ZFRON finansowana jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych. Jakie konsekwencje niezgodnego z prawem wydatkowania środków ZFRON poniesie pracodawca? czytaj więcej

Witam, czy pomoc indywidualna z pkt 11 lit m i n może być udzielona w formie pożyczki nieoprocentowanej?...

Dodano: 2017-08-03 14:08:47
Dzień dobry Zgodnie z przepisami rozporządzenia ZFRON par.4.1 "pomoc indywidualna, o której  mowa w par 2 .1.11 rozporządzenia może być udzielona jako pomoc bezzwrotna lub... czytaj więcej

Zatrudniamy pracownika niepełnosprawnego na podstawie umowy o pracę. Osoba ta w miesiącu sierpniu będzie wykorzystywała urlop wypoczynkowy (14 dni). W okresie tym chciałaby wyjechać w góry i...

Dodano: 2017-06-29 18:06:38
Dzień dobry   Zgodnie z § 2 pkt 12 lit. f rozp. ZFRON środki zakładowego funduszu rehabilitacji przeznaczone są na pomoc indywidualną na odpłatność za przejazd w obie strony i pobyt na:... czytaj więcej

Czy osoba niepełnosprawna jadąca na turnus rehabilitacyjny musi mieć skierowanie na turnus wystawione przez lekarza zakładowego lub od innego lekarza nie związanego z zakładem pracy.  Ponieważ...

Dodano: 2017-06-05 13:06:35
Dzień dobry Par.2 ust 1. pkt 11 lit f rozp ZFRON umożliwia sfinansowanie ze środków ZFRON, z pomocy indywidualnej min. turnusu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej. Przepis ten nie... czytaj więcej

Czy w ramach IPR mozna udzielić pracownikowi pozyczki?...

Dodano: 2017-05-12 09:05:45
Dzień dobry Zgodnie z rozporządzeniem ZFRON - par. 4.1 to pomoc indywidualna z ZFRON może być udzielana w formie bezzwrotnej lub jako nieoprocentowana pożyczka. Przy przepisach dotyczących... czytaj więcej

Witam, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytanie: " Czy jest możliwe sfinansowanie z ZFRON, z pomocy indywidualnej kosztów usługi SPA?" dziękuję i pozdrawiam,...

Dodano: 2017-05-08 09:05:47
Dzień dobry Zgodnie z par. 2 ust.1. pkt 11 lit. f z pomocy indywidualnej, na wniosek osoby niepełnosprawnej, możliwe jest sfinanowanie min. odpłatności za przejazd w obie strony i pobytu na... czytaj więcej

Pozwolę sobie dopytać odn wydatkow środków z ZFRON. Czy poprawnym działaniem jest finansowane szkolenia pracownika z IPR, które jest przysporzeniem dla pracodawcy, gdyż jest związane z...

Dodano: 2016-12-02 11:12:51
Dzień dobry W ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji można finansować wszystkie wydatki, kóre mają na celu zmniejszenie opisanych w IPR ograniczeń zawodowych osoby... czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    80
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia