Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W jakim momencie Spółdzielnia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od nieruchomości?

Dodano: 2009-07-17 11:07:17
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-850/08-2/ŁM Data 2009.03.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Słowa kluczowe koszty uzyskania przychodów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych źródła przychodu Istota... czytaj więcej

I SA/Gd 828/08 - Wyrok WSA w Gdańsku - orzeczenie nieprawomocne /uchylenie z dniem 14 czerwca 2008 r. art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie powoduje, że brak jest podstaw do traktowania wydatków z zfron - w części pochodzącej ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, jako pomocy de minimis/

Dodano: 2009-04-07 16:04:12
Data orzeczenia: 2009-01-29   Data wpływu: 2008-11-26 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Sędziowie: Irena Wesołowska, Małgorzata Gorzeń, Zbigniew Romała /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Pomoc publiczna Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku: Uchylono zaskarżone postanowienie Powołane przepisy: Dz.U. 2007 nr 59 poz 404 art. 5 ust. 2, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w... czytaj więcej

I SA/Kr 1353/07 - Wyrok WSA w Krakowie - orzeczenie prawomocne /podstawa prawna do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis podmiotowi, który utracił status zakładu pracy chronionej/

Dodano: 2009-04-07 15:04:23
Data orzeczenia: 2008-04-29    Data wpływu: 2007-11-15 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Sędziowie: Bogusław Wolas /przewodniczący/, Ewa Michna, Maja Chodacka /sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Podatek od nieruchomości, Pomoc publiczna Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku: uchylono postanowienia I i II instancji Powołane przepisy: Dz.U. 2004 nr 123 poz 1291 art. 5 ust. 2, Ustawa z dnia 30 kwietnia... czytaj więcej

I SA/Wr 577/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu - orzeczenie prawomocne /sfinansowanie wydatku z konta obrotowego a nastepnie zwrot na konto zfron/

Dodano: 2009-04-07 15:04:02
Data orzeczenia: 2008-10-30    Data wpływu: 2008-05-08 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu Sędziowie: Alojzy Wyszkowski, Ireneusz Dukiel, Marek Olejnik /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Treść wyniku:*Uchylono postanowienie I i II instancji Powołane przepisy: Dz.U. 2007 nr 76 poz 496 par. 5 ust. 2, Rozporządzenie Rady... czytaj więcej

Jesteśmy ZPCHR pracownica z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności kod 05-R złożyła wniosek o pomoc indywidualną z ZFRON na zwrot kosztów związanych z jej uczestnictwem w zajęciach aerobiku...

Dodano: 2014-12-04 10:12:55
Środki funduszu rehabilitacji mogą być przeznaczone także na pomoc indywidualną, która kierowana jest wprost do osób niepełnosprawnych. Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 11... czytaj więcej

od 15/11/2014 obowiązują nowe wzory zaświadczeń o pomocy de minimis,a także wnioski o wydanie ww zaświadczeń w których podaje się podstawę prawną z Rozp MPiPS,Czy to oznacza ,że na wydatki w...

Dodano: 2014-12-01 12:12:25
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz.... czytaj więcej

Witam, Jesteśmy zakładem pracy chronionej i chcieliśmy zakupić samochód ciężarowy do przewozu towarów. Czy zakupiony samochód możemy sfinansować z tzw. dużego ZFRONU ( 75%) na...

Dodano: 2014-11-27 13:11:37
Pracodawcy dokonujący wydatków z ZFRON na wyposażenie stanowiska pracy po wejściu w życie rozporządzenia mieli początkowo wątpliwości, czy ze środków funduszu można zakupić... czytaj więcej

Czy jako były zakład pracy chronionej możemy skorzystać z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji ON par. 2 pkt 1 c wyposażenie i dostosowanie...

Dodano: 2014-11-17 09:11:50
Tak. Zgodnie z art. 33 ust. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721),... czytaj więcej

Jesteśmy zpchr, współpracujemy na stałe z lokalną przychodnią. Pojawił się w ostatnim czasie pomysł na zorganizowanie w naszym zakładzie specjalistycznych badań lekarskich, obejmowałyby one...

Dodano: 2014-11-14 09:11:37
Biorąc pod uwagę wskazane pytanie, pracodawca może dokonać przelewu z konta ZFRON bezpośrednio na rachunek przychodni, na podstawie ogólnego wniosku podpisanych na nim pracowników... czytaj więcej

Zgłosiła się do nas pracownica, która jest osobą niepełnosprawną. Jest zatrudniona na umowy o prace w naszej firmie i z umowy jest jej potrącana składka na PZU. Pani chce składać...

Dodano: 2014-10-29 18:10:33
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia