Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

I SA/Kr 1353/07 - Wyrok WSA w Krakowie - orzeczenie prawomocne /podstawa prawna do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis podmiotowi, który utracił status zakładu pracy chronionej/

Dodano: 2009-04-07 15:04:23
Data orzeczenia: 2008-04-29    Data wpływu: 2007-11-15 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Sędziowie: Bogusław Wolas /przewodniczący/, Ewa Michna, Maja Chodacka /sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Podatek od nieruchomości, Pomoc publiczna Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku: uchylono postanowienia I i II instancji Powołane przepisy: Dz.U. 2004 nr 123 poz 1291 art. 5 ust. 2, Ustawa z dnia 30 kwietnia... czytaj więcej

I SA/Wr 577/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu - orzeczenie prawomocne /sfinansowanie wydatku z konta obrotowego a nastepnie zwrot na konto zfron/

Dodano: 2009-04-07 15:04:02
Data orzeczenia: 2008-10-30    Data wpływu: 2008-05-08 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu Sędziowie: Alojzy Wyszkowski, Ireneusz Dukiel, Marek Olejnik /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Treść wyniku:*Uchylono postanowienie I i II instancji Powołane przepisy: Dz.U. 2007 nr 76 poz 496 par. 5 ust. 2, Rozporządzenie Rady... czytaj więcej

I SA/Kr 677/07 - Wyrok WSA w Krakowie /sfinansowanie wydatku z konta obrotowego a następnie zwrot na konto zfron/

Dodano: 2009-04-07 15:04:44
Data orzeczenia: 2008-02-28 Data wpływu: 2007-06-05 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Sędziowie: Beata Cieloch Ewa Michna Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Treść wyniku: uchylono postanowienia I i II instancji Powołane przepisy: Dz.U. 1997 nr 123 poz 776; art. 31, art. 33 ust. 1; Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej

Jesteśmy ZPCHR pracownica z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności kod 05-R złożyła wniosek o pomoc indywidualną z ZFRON na zwrot kosztów związanych z jej uczestnictwem w zajęciach aerobiku...

Dodano: 2014-12-04 10:12:55
Środki funduszu rehabilitacji mogą być przeznaczone także na pomoc indywidualną, która kierowana jest wprost do osób niepełnosprawnych. Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 11... czytaj więcej

od 15/11/2014 obowiązują nowe wzory zaświadczeń o pomocy de minimis,a także wnioski o wydanie ww zaświadczeń w których podaje się podstawę prawną z Rozp MPiPS,Czy to oznacza ,że na wydatki w...

Dodano: 2014-12-01 12:12:25
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz.... czytaj więcej

Witam, Jesteśmy zakładem pracy chronionej i chcieliśmy zakupić samochód ciężarowy do przewozu towarów. Czy zakupiony samochód możemy sfinansować z tzw. dużego ZFRONU ( 75%) na...

Dodano: 2014-11-27 13:11:37
Pracodawcy dokonujący wydatków z ZFRON na wyposażenie stanowiska pracy po wejściu w życie rozporządzenia mieli początkowo wątpliwości, czy ze środków funduszu można zakupić... czytaj więcej

Czy jako były zakład pracy chronionej możemy skorzystać z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji ON par. 2 pkt 1 c wyposażenie i dostosowanie...

Dodano: 2014-11-17 09:11:50
Tak. Zgodnie z art. 33 ust. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721),... czytaj więcej

Jesteśmy zpchr, współpracujemy na stałe z lokalną przychodnią. Pojawił się w ostatnim czasie pomysł na zorganizowanie w naszym zakładzie specjalistycznych badań lekarskich, obejmowałyby one...

Dodano: 2014-11-14 09:11:37
Biorąc pod uwagę wskazane pytanie, pracodawca może dokonać przelewu z konta ZFRON bezpośrednio na rachunek przychodni, na podstawie ogólnego wniosku podpisanych na nim pracowników... czytaj więcej

Zgłosiła się do nas pracownica, która jest osobą niepełnosprawną. Jest zatrudniona na umowy o prace w naszej firmie i z umowy jest jej potrącana składka na PZU. Pani chce składać...

Dodano: 2014-10-29 18:10:33
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia